DAWKennismatcher Thea wil inspiratie organiseren

Activiteiten als middel om kennis en ervaring over goed bodem- en waterbeheer breder te delen met experts en boeren en tuinders, dat is hoe Thea Kampert als Kennismatcher het beste werkt. ‘Laat mij maar iets regelen, organiseren is mijn kracht’.

De Kennismatcher melkveehouderij Noord-Holland, Utrecht, Zuid-Holland en Flevoland is sinds april 2022 aan de slag voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Met een master duurzaamheid na een studie bedrijfskunde interesseert het Thea Kampert vooral hoe melkveehouders duurzaam kunnen ondernemen, met behoud van een goed verdienmodel. ‘Water, bodem, klimaat; als Kennismatcher wil ik boeren ondersteunen door ze van juiste kennis te voorzien.’ Kampert is werkzaam voor het Rotterdamse adviesbureau &flux. 

Genoeg linkjes voor kennisverspreiding

Over de melkveehouderij leert ze dagelijks bij. ‘In het team zitten meerdere Kennismatchers melkveehouderij en allemaal hebben we ons eigen expertise.’ Gerard Willems (voor Limburg, Noord-Brabant, Zeeland en Gelderland) heeft veel inhoudelijke kennis, Hanneke Zijtveld (Overijssel, Drenthe, Groningen, Friesland) heeft aansluiting bij landelijke melkveehouderij netwerken. Kamperts kracht zit ‘m in organiseren: ‘Ik zet mij in om kennis verder te brengen door activiteiten te ontplooien. Demonstraties, studiegroepen en bijeenkomsten waar je elkaar kunt ontmoeten en maatregelen in de praktijk kunt zien, werken wat mij betreft het beste om te leren.’

Met ook de organisatie voor de Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Loonwerkers West, evenals het Bodemteam Zuid-Holland West en Utrecht in haar werkpakket, ziet Thea Kampert genoeg linkjes voor activiteiten. ‘Ik denk aan demo’s met loonwerkers om innovatieve technieken op het gebied van duurzamere bodembewerking te laten zien. Bijvoorbeeld over goed kruidenrijk grasland inzaaien, mest strooien, verdichting voorkomen.’ Ook wil Kampert excursies organiseren naar proefboerderij Valthermond, melkveeproefbedrijf De Marke en Boerderij van de Toekomst in Lelystad. ‘Verandering zien, maakt je gemotiveerd om zelf ook maatregelen te nemen. Daarom hoop ik in 2023 veel inspiratie te organiseren.’

Uitkomsten projecten benutten

Andere kansen ziet de Kennismatcher in het beter benutten van opgedane kennis en ervaring binnen DAW-projecten. ‘Ik heb van veertig DAW-projecten op het gebied van melkveehouderij in West-Nederland de projectleiders benaderd. Met 6 van hen heb ik een goed gesprek gehad over het verder brengen van de resultaten. Dus niet opnieuw een project opstarten, maar bijvoorbeeld bijeenkomsten organiseren met of bij projectdeelnemers voor belangstellenden.’

Thea Kampert ziet succes in concrete activiteiten: ‘Daar waar mensen samenkomen, wordt geleerd. Ik zie het als mijn rol om boeren te verbinden met elkaar, met beleidsmakers en met experts. Dan komt verandering ook op gang.’

Ook verbinden?

Benieuwd wat Thea voor jou kan betekenen? Of denk jij iets voor Thea te kunnen betekenen? Neem contact op met Kennismatcher Thea Kampert.

Back to top