Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer

Windpark Krammer

Carbon Farming: koolstof vastleggen in de bodem en daarvoor betaald worden... Zeeuwind, Deltawind en boerenorganisatie ZLTO hebben de handen ineen geslagen om rondom Windpark Krammer te zorgen voor een unieke en lokale manier van koolstofbinding.

Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt geïnvesteerd om meer CO2 uit de atmosfeer te halen en langdurig vast te leggen in landbouwbodems in de vorm van koolstof. Daarbij werken Zeeuwind en Deltawind nauw samen met lokale boeren die CO2 vastleggen in de bodem op hun akkers. De boeren worden ondersteund bij het nemen van bodem- en ecologieversterkende maatregelen en krijgen een financiële vergoeding voor hun diensten.

Project Carbon farming en Windpark Krammer

De ruim 5.000 leden van coöperaties Zeeuwind en Deltawind hebben Windpark Krammer mogelijk gemaakt. Dit Windpark laat de omgeving meeprofiteren via obligaties en het windfonds Krammer. Een deel van de opbrengst van Windpark Krammer wordt gereserveerd voor boeren die met bodemmaatregelen koolstof binden in de bodem rondom het windpark.

Meer over het DAW-project Carbon farming en Windpark Krammer.

Koolstof binden in de bodem rond Windpark Krammer (link naar bronbericht op zlto.nl).

 

Back to top