Landbouw op peil Vechtstromen: Subsidiepot voor agrariërs voor verbetering bodem- en waterbeheer in Overijssel is geopend

Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen (provincie Overijssel) kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren.

In totaal is er van 2019 t/m 2021 € 1,4 miljoen te verdelen. Onder de noemer Landbouw op Peil Vechtstromen geven LTO- Noord en waterschap Vechtstromen hiermee invulling aan een deel van de DAW- subsidies die Provincie Overijssel en de Overijsselse waterschappen in 2018 vaststelden. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de maatregel en de omvang. Voorbeelden van maatregelen die in aanmerking kunnen komen zijn water vasthouden door middel van stuwen, creëren van gesloten kringlopen in de glastuinbouw, wasplaatsen in de akkerbouw of opvangvoorzieningen

 

Lees meer op de website van Waterschap Vechtstromen

Back to top