Leerzame excursie naar productiestation water

Met het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) werken we aan het verbinding en samenwerking tussen de agrarische sector en andere waterbeheerders. Samen kunnen wij werken aan schoon en voldoende water en een betere bodem. In Groningen werden deelnemers en partners van het DAW-project Verminderen afspoeling van percelen naar oppervlaktewater daarom uitgenodigd op het productiestation voor drinkwater De Punt in Glimmen van Waterbedrijf Groningen. De DAW Waterkaravaan werd ingezet tijdens deze excursie. 

Projectleider Geertje Enting  van UPDA Perceelsemissie pilot Anloo: 'Er moeten inspanningen geleverd worden ten behoeve van de waterkwaliteit- en kwantiteit en die oplossing ligt in samenwerking. Het bezoek aan het productiestation van drinkwater maakte duidelijk welke zuiveringsinspanningen het waterbedrijf Groningen doet ten aanzien van de oppervlaktewater en grondwater. De boeren lieten tijdens de excursie weten wat zij al doen om emissie zoveel mogelijk te voorkomen maar ook waarom dat niet altijd lukt. Extreme buien en droogte maakt het bijvoorbeeld lastiger. De boeren in het gebied doen via het DAW-project hier ook kennis op.

Technisch als landbouwkundig 

Enting krijgt terug op een excursie met goede discussies en wederzijds begrip. "Het was een excursie waarbij zowel de technische kant van drinkwaterwinning en -zuivering als de landbouwkundige mogelijkheden van het terugdringen van emissies zijn besproken. Ook de wederzijdse dilemma’s met waterbeschikbaarheid in het gebied en de worsteling met de regelgeving rond Natura2000 geven een goed beeld van de gezamenlijke inspanning en de verschillende rollen van de consument." Eigenlijk zouden veel meer verschillende doelgroepen een productiestation voor drinkwater moeten bezoeken. Zeker in combinatie met een toelichting vanuit de landbouw. Het een staat niet los van het ander

Meer informatie 

De beken van de Drentsche Aa rond Anloo zijn van groot belang voor de drinkwatervoorziening van de stad Groningen. Alle 19 veehouders en akkerbouwers rond het Anlooërdiep werken samen om perceelemissie (uit- en afspoeling van nutrienten en gewasbeschermingsmiddelen) terug te dringen en zo de kwaliteit van het water op peil te houden. Ze maakten er meerdere filmpjes over, bekijk ze hier.

 

Back to top