Limburgse verbinder van mensen en kennis binnen het DAW

Het verbinden van mensen en kennis loopt als rode draad door de werkzaamheden van Sanne de Heij. ‘Wij moeten ons hard blijven maken voor verbinding, juist ook naar de samenleving toe’, zegt de Kennismatcher Overige Teelten voor Zuid-Nederland.

‘Ik zie mijzelf als facilitator van kennis’, licht Sanne toe. ‘Ik ben niet de inhoudelijke expert en dat ambieer ik ook niet. Ik vind het wel mooi als ik mensen verder kan helpen. Door degene die kennis heeft en degene die kennis vraagt aan elkaar te verbinden. Dat kan bijvoorbeeld via een persoonlijk gesprek, bijeenkomsten of cursus.’

Sanne is binnen de LLTB projectleider plantaardige sectoren. Sinds september is zij de opvolger van Floor Grubben. Onder deze functie valt ook de taak van Kennismatcher voor het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Samen met Marloes van Schaik en Reinder Jan Wagevoort(beiden NAJK) is Sanne Kennismatcher voor de Overige Teelten, waarbij Sanne Zuid-Nederland als werkgebied heeft en Marloes en Reinder Jan Noord-Nederland. De Kennismatchers vallen binnen het DAW onder het programma Versterkte Kennisverspreiding.

Energie in de sector

‘Er zit heel veel energie in de sector’, valt Sanne tot nu toe op. ‘Mensen willen heel graag en er zijn ook heel veel goede initiatieven. Tegelijkertijd zijn er veel boeren die zoeken naar kansen en mogelijkheden om vanuit hun passie en vakmanschap een stap vooruit te kunnen zetten.’

De 27-jarige Sanne studeerde Dier- en veehouderij aan de HAS Hogeschool in ’s-Hertogenbosch, met als specialisatie ondernemerschap. Tijdens haar studie liep ze stage bij LTO Nederland, bij de vakgroep Paardenhouderij. Want als amazone ligt daar privé ook haar passie. ‘Ik merk nu dat er zoveel speelt in en rond de sector dat de samenleving raakt’, vertelt zij. ‘Communicatie is de sleutel. Ik denk dat wij ons hard moeten blijven maken voor verbinding. Niet alleen tussen boeren of onze organisaties in de sector, maar juist naar de maatschappij. Om meer laten zien wat er al gebeurt, welke goede dingen we doen, proactief en in begrijpelijke taal. En als het een keer niet lukt in een project of initiatief benoem dan ‘wat moet er wel gebeuren of wat je nodig hebt’. Door mee te denken en te zoeken naar kansen of aan te geven wat wél werkt, kom je stap voor stap steeds dichterbij je doel. Ik ben ervan overtuigd dat die mindset cruciaal is voor succes en dat het essentieel is om de transitie te bevorderen. Want het is niet van vandaag op morgen veranderd.’

Vertaalslag naar samenleving

'Bij boeren zit heel veel kennis en ze willen het goed doen voor hun bedrijf en omgeving. Ik kan hen helpen om publiciteit in positieve zin te krijgen. Juist omdat ik geen agrariër ben, kan ik de vertaalslag naar de samenleving maken en andersom. Als ik het verhaal van een collega of lid begrijp, dan weet ik dat mensen in samenleving het verhaal ook begrijpen. Zo kan ik van mijn zwakke punt mijn kracht maken. Daarnaast hoop ik met een frisse blik nieuwe perspectieven aan te kunnen boren in de sector, om zo kansen te creëren, kansen te helpen zien en kansen te grijpen.’

Optimaliseren

Als projectleider plantaardige sectoren binnen de Limburgse Land- en Tuinbouworganisatie werkt Sanne ook aan de dossiers verkeer, paardenhouderij en pacht. Door de coronamaatregelen moet ze haar werkzaamheden tot nu toe voornamelijk digitaal doen. Een extra uitdaging voor haar als verbinder. ‘Ik zoek nu bij leden, bij collega’s, bij projectgroepen uit welke verbindingen er zijn, hoe we die kunnen optimaliseren en wat ik hierin kan betekenen. En wat hebben zij aan ondersteuning nodig om dat beter te organiseren.’

Meer over onze Kennismatchers? Klik hier!

Back to top