Maatregelen voor beter weiden: wat zijn de ervaringen van melkveehouder Geert?

Op de droge zandgrond in Overijssel waar Geert boert is efficiënt en effectief weiden een uitdaging. Hij neemt meerdere maatregelen: bewust bemesten zodat de juiste hoeveelheid stikstof op het juiste moment in het gras terecht komt en niet uitspoelt naar het oppervlaktewater. Als deelnemer aan het netwerk van DAW demobedrijven deelt Geert zijn maatregelenkennis met andere boeren en belangstellenden. Op vrijdag 14 juni is er een bijeenkomst op zijn bedrijf, meld je aan via deze pagina. Het verhaal van Geert wordt aangevuld met praktijkkennis van expert Zwier van der Vegte, Colin Dekker en Herman Krebbers. 

Praktijkkennis delen 

Geert zaait kruidenrijk grasland in omdat zijn koeien er smakelijk van eten en goed van melken. Kruidenrijk grasland is beter bestand tegen droogte. Geert meet wekelijks zijn (weide)percelen met een graslandhoogtemeter om grip te krijgen op de grasgroei. In samenwerking met het waterschap is er een stuw in de sloot geplaatst om water beter vast te houden in de bodem. Met een peilbuis en bodemsensoren krijgt Stevens inzicht in het vochtgehalte en waterkwantiteit in de bodem. Zo beregent hij op tijd en voorkomt een verdroogde grasmat.
Datum: vrijdag 14 juni
Tijd: 13.00 tot 16.00uur
Locatie: Sangeldijk 10, Holten

Meer informatie over het programma of direct aanmelden? 

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan op deze pagina. 

Back to top