Mechanisch onderwerken in plaats van glyfosaat

De groenbemester mechanisch onderwerken in plaats van gebruik te maken van glyfosaat. Het gebruik van glyfosaat staat namelijk, mede onder invloed van de publieke opinie onder druk. En hoewel we vinden dat verantwoord middelengebruik mogelijk moet blijven, stimuleren we vanuit het DAW wel het onderzoeken van alternatieven, zoals mechanisch onderwerken. Over de effectiviteit zijn de meningen nog wel verdeeld. Op deze pagina verzamelden we de ervaringen van deelnemers aan de DAW-projecten Vruchtbare Kringloop en Waterwijs Boeren met een vorm van mechanisch onderwerken. Lees bijvoorbeeld de factsheet waarin expert Gerjan Hilhorst (proefboerderij De Marke) toelichting geeft op dit onderwerp.

Back to top