Meer organische stof werkt positief in bodem

Het verbeteren van de organische stofbalans bij de maisteelt heeft positieve gevolgen voor de bodem. Het demonstratieproject ‘Grondig Boeren met Mais’ wijst dat uit. Het project is opgezet om te komen tot een rendabele maisteelt zonder negatieve effecten op de omgeving. Met meer aandacht voor de organischestofbalans door aanvoer, groenbemester of vruchtwisseling met gras is het mogelijk de teruggang in stikstofgebruiksruimte op te vullen.

Ook krijgt het bodemleven een positieve impuls waardoor de bodem weerbaarder wordt. Deze week zijn de nieuwste resultaten gepresenteerd. Gemeld werd dat de effecten van de verschillende systemen die in het project worden gedemonstreerd, duidelijker worden. De laatste twee jaar worden de opbrengsten van het organische stof object van de systeemdemonstratie geleidelijk beter.

Organische stof
Dat is een interessante ontwikkeling’, aldus projectleider John Verhoeven van Wageningen University & Research. In een van de teeltsystemen wordt zoveel mogelijk organische stof aangevoerd, met name door een flink deel van de drijfmest te vervangen door compostproducten en door onderzaai van gras. ‘Uit bodemanalyse blijkt dat de bodem aan het veranderen is in het organische stof object. De teeltmaatregelen lijken een positief effect te hebben op de bodemgezondheid’, meldt Verhoeven.

Oogstrijp
Een niet onbelangrijk neveneffect is dat de mais een week eerder oogstrijp is. Dat kan bij de komende aanscherping van de regels net het verschil maken of nazaaien van een groenbemester nog mogelijk is. Bovendien is het mogelijk om minder herbiciden in te zetten. Dat leidt tot een teruggang in milieubelasting.

Bron: Nieuwe Oogst

Back to top