Melkveehouder Erik over bedrijfsoptimalisatie door deelname aan Boeren voor Drinkwater

Eerder weiden en zo het verse gras optimaal benutten. Het is een van de stappen die melkveehouder Erik Rensen uit Dijkerhoek (Overijssel) nam door deelname aan het Overijsselse DAW-project Boeren voor Drinkwater. Met Nieuwe Oogst deelde Rensen zijn verhaal. Het bedrijf van Rensen ligt in Espelose Broek, dat hoort bij een van de 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Nederland. In die gebieden willen we via DAW-projecten de nitraatuitspoeling onder de wortelzone terug te brengen tot minder dan 50 milligram per liter. 

Erik Rensen is al ruim tien jaar actief bij Boeren voor Drinkwater, net zoals honderd andere boeren. Zij werken in het project samen met loonwerkers en adviseurs aan veranderingen in de bedrijfsvoering die leiden tot schoon drinkwater en een beter bedrijfsresultaat. Het project wordt aangestuurd door een projectgroep met daarin provincie Overijssel, Vitens, LTO Noord en uitvoerende partijen. De droogtegevoelige grond in een deel van Espelose Broek maakte de grasteelt de afgelopen jaren tot een flinke uitdaging. 

Eerder opstallen

Naast eerder weiden, laat Rensen de koeien in het najaar eerder op stal. 'We zetten in het voorjaar in op het goed benutten van het eerste verse gras in de koeien. We beginnen wel op tijd met bemesten. Nadeel is dat we meer mestopslagruimte nodig hebben, maar dit komt bij ons net goed uit. In augustus voeren we mest af, zodat de putten leeg zijn', vertelt de melkveehouder. 'Dat is voor ons goedkoper dan investeren in opslag. Zonder al te veel te investeren, maken wij onze bedrijfsvoering efficiënter. Door Boeren voor Drinkwater leren we telkens bij', weet hij. Rensen is mede daardoor bewuster bezig met het oogsten van kwalitatief najaarsgras. 'Ik deed aan najaarsbeweiding, maar kreeg zo te veel mest op het grasland. De kans op uitspoeling nam toe. Samen met de Countus-adviseur hebben we dit besproken.'

Drijfmestverdunning

De insteek van Boeren voor Drinkwater is vermindering van de belasting van het grondwater. Dat gebeurt tot het niveau waarbij voldaan wordt aan de milieukundige eisen en verbetering van het bedrijfsresultaat van de deelnemende boeren. Door focus op een betere benutting van eiwitten in het rantsoen en een gezondere bodem is veel winst te boeken, is zijn overtuiging.

'We bemesten tijdens gunstige omstandigheden en proberen zo min mogelijk verliezen te laten optreden. Dit jaar voeren we een proef met drijfmestverdunning uit. We splitsen een perceel in tweeën en gaan de ene helft wel en de andere helft de mest niet verdunnen met water. Daarna monitoren we de opbrengst en de hoeveel stikstof in de bodem. Het maakt de opname en uitspoeling inzichtelijk.'

Een andere maatregel die Rensen heeft doorgevoerd, is dat hij geen KAS meer als voorjaarskunstmest gebruikt, maar een ammoniumhoudende meststof. 'Ook dit verbetert de eiwitbenutting, het eiwit wordt bestendiger en is beter voor de koe. Bovendien wordt het sneller opgenomen door het gras en verbetert de stikstofefficiëntie.'

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwe Oogst. 

Meer informatie 

Meer informatie over Boeren voor Drinkwater en de maatregelen die binnen dit project worden genomen is te vinden op de website van www.boerenvoordrinkwater.nl of neem contact op met Jurgen Neimeijer, regio-coordinator van Overijssel. 

Dit artikel stond april 2021 in NIeuwe Oogst, het volledige artikel is daar ook te lezen. 

Back to top