Melkveehouder hoopt op meer organische stof door Bokashi

Bokashi kuil bij Thieu Bongers

Op welke manier verbetert u de bodem? Melkveehouder Thieu Bongers maakte gebruik van het aanbod van waterschap Limburg en ontving 50 ton slootmaaisel. Daarvan maakte hij Bokashi. Zo hoopt hij het organische stofgehalte (OS) van de zandgrond te verbeteren.

Vijftig ton maaisel

Een 12 meter lange en 4 meter brede hoop maaisel van 1 meter hoog werd zomer 2019 gecreëerd op een kopakker van melkveehouder Thieu Bongers. Vijftig ton maaisel dat waterschap Limburg maaide langs sloten- en waterkanten in de directe omgeving ontving de melkveehouder om er Bokashi van te maken. Samen met de loonwerker en Bokashi-adviseur Philippe van der Grinten van Provinos werden zeeschelpenkalk en kleimaterialen toegevoegd en Bongers bracht tijdens het inkuilen met een gierton een bacteriemengsel met water op de hoop en zo ontstond na ruim drie maanden fermenteren een Bokashikuil. “Goede Bokashi maak je niet zomaar, het komt erg nauw”, ervaarde Bongers. “Het maaisel kreeg ik gratis van het waterschap plus een bijdrage voor het maken van een Bokashikuil, maar daar heb ik toch nog geld moeten bijleggen.”

Minder mest, hogere opbrengst?

Medio maart bracht Bongers de Bokashi voor eerst op een perceel van zo’n drie hectare. “Er zit veel organische stof in de kuil, dus ik verwacht dat ik minder mest nodig heb en meer opbrengst van mijn land haal”, zegt de melkveehouder. Bokashi is een bodemverbeteraar die – mits goed – meer OS toevoegt. “En dat is op deze arme zandgronden meer dan welkom. Door meer organische stof, ontstaat er meer bodemleven, verbetert de structuur en het vochtvasthoudend vermogen.” Of dat ook gebeurt, kan Bongers pas aan het einde van het groeiseizoen zeggen. “En eigenlijk moet je het over meerdere jaren bekijken.”

Afspoeling voorkomen

Waterschap Limburg is niet de eerste die maaisel levert aan agrariërs. Ook andere waterschappen zoals o.a. Rijn en IJssel, de Dommel en Brabantse Delta deden Bokashiproeven in samenwerking met melkveehouders. Bongers: “Het scheelt kosten voor het waterschap, omdat ze het maaisel niet meer naar een composteerder hoeven af te voeren of voorkomt afspoeling van meststoffen naar de sloot, wanneer ze het maaisel laten liggen.” Toch is het wel oppassen met maaisel, vindt Bongers. “Er kan van alles in de Bokashi achterblijven wat vervolgens op je perceel gaat groeien, denk aan Knolcyperus. Een heel vervelend kruid dat zeer lastig te bestrijden is.  Ook kan het gehalte aan zware metalen in sommige beken te hoog zijn. Het is dus belangrijk dat je de herkomst van het maaisel weet.” 

Meer informatie

We zullen de effecten van Bokashi op het perceel van Thieu Bongers blijven volgen. Meer informatie over de effecten van Bokashi? Of nieuwsgierig of jouw waterschap ook maaisel beschikbaar heeft? Neem dan contact op met de DAW-regio-coördinator. Meer informatie vind je hier.

 

 

 

Back to top