Melkveehouder richt baggerdepot in als waterberging voor pieken

Foto: Nieuwe Oogst

Melkveehouder Harold Vlooswijk uit Papekop heeft een voormalig baggerdepot op zijn perceel ingericht als piekwaterberging. De verwachting is dat de berging een tot twee keer per tien jaar nodig is voor de duur van ongeveer een week.

Deze nieuwe 'blauwe dienst' is ontwikkeld in samenwerking met de Agrarische Natuurvereniging Lange Ruige Weide en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR), op initiatief van de boer zelf. Als de waterberging niet wordt ingezet, is de locatie in gebruik als grasland.

Lees meer op de site van Nieuwe Oogst

Back to top