Melkveehouderijdocenten aan de slag met water

Het thema water staat centraal tijdens de Landelijke Onderwijsdagen Veehouderijdocenten. Logisch dat er een link wordt gelegd met het DAW. Met presentaties en de inzet van de DAW Waterkaravaan zorgt Kennismatcher Elsbeth Timmerman ervoor dat het DAW aan bod komt.
 
Voor docenten melkveehouderij uit het MBO en HBO wordt er jaarlijks een docentendag gehouden. Ontmoeten en innovaties staan centraal op deze dagen. Dit jaar gaat het om drie regionale docentendagen op 3, 4 en 10 november.
 
‘Omdat ik ook actief ben als Kennismakelaar Opleiden Melkveehouderij weet ik van de docentendagen’, vertelt Timmerman. ‘Met water als thema is voor mij direct 1 en 1 is drie. Ik vind het meer dan logisch dat het DAW hierbij zichtbaar is.’ De docentendagen worden georganiseerd door het Praktijkcluster Agro, een onderdeel van CIV Groen en Groenpact.
 

Excursies

De docentendagen worden dit jaar gecombineerd met excursies naar bedrijven, om water- en bodemmaatregelen, in de praktijk te bekijken. Op 3 november bezoeken de docenten proefboerderij De Marke in Hengelo (Gld). Sprekers van het Waterschap Rijn en IJssel, Aequator en deelnemers van VKA en Waterwijs Boeren delen de nieuwste ontwikkelingen. 
 
Op 4 november rijdt de Waterkaravaan naar proefboerderij VIC Zegveld. Louis Bolk Instituut, PPP-Agro en de projectleider van de proefboerderij gaan in op de issues die spelen rond het veenweidengebied.
 
De laatste bijeenkomst op 10 november wordt benut door een bezoek aan Aeres Farms en Boerderij van de Toekomst. Centraal staan vraagstukken over hoe de boerderij van de toekomst eruit ziet, specifiek kruidenrijk grasland, bodem, biodiversiteit en weiden met gras/klaver. 
 

DAW Waterkaravaan

De DAW waterkaravaan wordt ingezet om docenten naar diverse (excursie)locaties brengen. De kennismatcher en DAW regio-coördinatoren lichten op de bijeenkomst toe wat het DAW is en voor het onderwijs kan betekenen. 
 
Back to top