Minder druk, meer trekkracht

Loonwerker Marcel Verhoeven uit Erp werkt met een geïntegreerd drukwisselsysteem voor de bandenspanning. 'Ik heb veel meer trekvermogen met de lage spanning.'
Verhoeven is een van de zeventien ondernemers die deelnemen aan het project 'Bufferboeren Veghel'. Daarin werken Brabant Water, Waterschap Aa en Maas en ZLTO samen met boeren en tuinders aan een goede water- en bodemhuishouding.

Minder last

Samen met zijn vader heeft Verhoeven 50 ha landbouwgrond in gebruik in het invloedsgebied van de waterwinning rond pompstation Blankenburg in Veghel. Bijna alle bufferboeren maken gebruik van de diensten van Verhoeven Gwasverzorging. Een van de meest doeltreffende maatregelen om bodemverdichting te voorkomen, is het toepassen van en lage bandenspanning van trekkers op het land. Verhoeven wildedaarin investeren en kreeg vanuit het project een bijdrage. Bij de aanschaf van een nieuwe trekker heeft hij deze laten uitrusten met geïntegreerde drukwisselsysteem van de bandenspanning. 'De compressor van de trekker regelt de bandendruk via binnenkant van de velg. Er zit dus geen externe slang aan de buitenkant en ik heb er dus geen last van bij het rijden en manoeuvreren.'

Minder afspoeling

De Brabander merkt het verschil in bandenspannin goed. 'Ik heb veel meer trekvermogen en dat breng je over op de grond. Ik bespaar brandstof. Dat waren voor mij belangrijke redenen om het systeem aan te schaffen.' De projectpartners van 'Bufferboeren Veghel' zien op termijn vooral de voordelen voor de bodem- en waterhuishouding. Minder verdichting van de bodem betekent minder rechtstreekse afspoeling en een betere capilaire werking. Door het geïntegreerde en geautomatiseerde drukwisselsysteem wordt de drempel voor veel boeren - namelijk de tijdfactor - weggenomen.
 
Lees eer over het project Bufferboeren Veghel
 

Back to top