Monitoring levert inzicht op bij deelnemers Bodem-Up

Grondgebruikers in de grondwaterbeschermingsgebieden van Nuland, Waalwijk, Helvoirt, Roosendaal, Bergen op Zoom, Vessem, Gilze en Gilzerbaan hebben de afgelopen jaren meegewerkt aan nitraatmetingen in het bovenste grondwater. Mede daardoor is een meetnet van 250 punten in 8 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in Noord-Brabant ontstaan.  

Inzicht in eigen perceel 

Een N90 meting per perceel geeft op perceelsniveau veel beter inzicht; het laat zien wat op dit perceel aan nutriënten onbenut is gebleven aan het eind van het groeiseizoen. Het geeft een beeld van de nutriënten verspilling en daarmee handelingsperspectief om deze verspilling te verminderen. Binnen het project BodemUP kunnen we aan alle grondgebruikers binnen de 8 grondwaterbeschermingsgebieden een N90 meting aanbieden. De meeste percelen zijn bij ons bekend en al ingevoerd in het BedrijfsBodemWaterPlan (BBWP) In het geval dat er nog geen BBWP gemaakt is, gebeurt dit samen met de BodemUP-adviseur.

De resultaten van deze N90 metingen worden in het BBWP gezet. Dat kan de deelnemer samen met zijn BodemUP-adviseur de meting bekijken en bespreken. De individuele analyseresultaten van de N90 metingen zijn dan ook voor niemand anders in te kijken dan voor de adviseur en de deelnemer en iedereen die daar van de deelnemer toestemming voor krijgt. De gezamenlijke resultaten van alle N90 analyses samen worden gebruikt voor onderzoek naar inzicht en voor belangenbehartiging, maar te allen tijde voor een constructieve bijdrage aan de sector.  

Andere metingen 

Voor de Bodem-Updeelnemers is het ook mogelijk om andere metingen uit te laten voeren. Denk aan de indringingsweerstand van de bodem, een peilbuis plaatsen en zelf grondwater of slootwater kwaliteit bepalen Alle metingen zullen in november of december besproken worden met de Bodem-UPadviseur. Meten is weten. 

Nieuwe meetronde 

Ook dit jaar kunnen de agrarische ondernemers weer meedoen aan de meetronde. Deze metingen naar de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater worden gedaan om een gebiedsgemiddelde vast te kunnen stellen. Eén enkele puntmeting is niet representatief voor een gebied of een perceel, alleen met de 250 punten samen kunnen we een gemiddelde situatie vaststellen. Dit is belangrijk omdat we een gemeten inzicht nodig hebben om modelmatige berekening aan te kunnen toetsen.  

Meer informatie

Lees meer over het project Bodem-Up op deze pagina. Informatie over het BedrijfsBodemWaterPlan en de mogelijkheden hiervan voor agrarische ondernemers staat hier.

Back to top