Natuurlijk systeem in bodem benutten om water vast te houden

Op een koude, maar heldere decemberochtend zijn we op het melkveebedrijf van Luc Ratering in Lievelde. We praten over stroomgebied Baakse Beek en over ‘Elke druppel de grond in’ waar Waterschap Rijn en IJssel initiatief toe neemt.

Luc zit met zijn bedrijf gedeeltelijk op hoge grond: “We zitten hier 25 meter boven NAP en hier zijn weinig sloten.” Een ander deel van zijn bedrijf zit op lagere gronden, daar loopt het water gemakkelijk weg. De laatste jaren regent het minder, dat doet wat met de grondwaterstand. “Het water blijft hier maar moeilijk in de bodem. Daar hebben we nu, met de laatste jaren van droogte, last van.”
Een paar jaar geleden heb ik wel eens wat geprobeerd met het afsluiten van een duiker, dat hield het water in de sloot wel vast. De meeste sloten zijn gemaakt voor het afvoeren van water. Eerder was er natuurlijk vaker een probleem met te veel water dan te weinig. Het is mooi dat het Waterschap op mijn perceel een stuw heeft geplaatst die het water in de sloot houdt.

Bedienbare stuw

Daniël Nieuwenhuis van het Waterschap geeft aan dat er door andere Waterschappen ook (veel) stuwtjes worden geplaatst. “Maar bij Waterschap Rijn en IJssel hebben we een andere aanpak”, zegt Daniël. “Wij werken mee met het natuurlijk systeem. De stuw op het perceel van Luc staat niet voor niets op die plek waar het nu staat.”

Bedienbare stuw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Waterschap bezoekt boeren en gaat in gesprek over de ervaringen met droogte en/of wateroverlast. Er wordt actief gezocht naar maatwerkoplossingen voor wat de boer aangeeft. De vraag van Luc ging over het behouden van water dat uitvloeit uit de percelen. Enerzijds kun je pijpen in je drainage steken die even hoog zijn als je maaiveld, maar het water dat toch uitvloeit kun je in de sloot behouden door het plaatsen van een stuw. Deze stuw is bedienbaar. Als het land te nat blijft, kun je de stuw verlagen en wordt het water weer afgevoerd.

Natuurlijk systeem ondergrondse stromingen

Het Waterschap heeft eerst een analyse gemaakt over hoe het natuurlijk systeem functioneert. Dit betekent concreet: onderzoek naar stroming van water  in de ondergrond. Deze zitten er van oudsher, maar zijn nu vaak niet meer zichtbaar of actief. De ondergrondse stromingen maken onderdeel uit van het natuurlijk systeem om  vocht vast te houden en te geleiden. Op het knooppunt van het ondergronds stroming en de bovengrondse sloot is de stuw geplaatst. Het water uit de sloot zakt daar in het ondergrondse stroombaan en dat leidt van oudsher het vocht in de bodem.

Op de vraag of het water nu beter in de bodem blijft, zegt Luc: “Ik heb het idee dat het perceel langer vochtig blijft dan voor de stuw er was. Uiteindelijk, als het niet regent, wordt het natuurlijk wel weer droog. Een stuw is tegenwoordig om water te behouden, maar dan moet het er eerst wel zijn.”

Interesse? Neem contact op

Heb je interesse in de mogelijkheden van maatregelen van het Waterschap tegen droogte? Neem dan contact op met Daniël Nieuwenhuis (Waterschap Rijn en IJssel).

Back to top