Nieuwsbrief over voortgang DAW Pilots

Het maximaal faciliteren van agrariërs om in samenwerking met partners in hun gebied, een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit en kwantiteit van water en de bodemgezondheid. Dit is de doelstelling binnen de GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW en de GLB-pilot Landbouwloket DAW. Iedere 6 weken verschijnt een nieuwsbrief over de voortgang van deze pilots.

In afgelopen nieuwsbrief:

  • Vertelt projectleider Henri Mulder in een interview over GLB-pilot Gebiedsgerichte aanpak DAW
  • Geeft projectleiders Eef Mengers in een interview een update over GLB-pilot Landbouwloket DAW 

Lees hier afgelopen nieuwsbrief of meld je aan voor een volgende nieuwsbrief!

Back to top