Nominaties voor de Waterinnovatieprijs

De nominaties voor de Waterinnovatieprijs zijn onlangs bekendgemaakt. Onder de genomineerden zitten twee initiatieven uit de agrarische sector waarbij leden van ZLTO zijn betrokken. Het gaat om Cooperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland in Dinteloord en een MaxiMi-pilot (Maximale Milieuprestatie met Minimale inspanning) in het gebied Westerbeek-Peelkanaal. In totaal zijn 124 inzendingen binnengekomen, waarvan er twaalf zijn genomineerd.

De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank reiken elk jaar de Waterinnovatieprijs uit aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen: waterveiligheid, schoon en voldoende water. De vierde categorie is circulaire economie, waar de Unie van Waterschappen dit jaar bijzondere aandacht aan besteedt. De waterschappen willen zo duurzaam en efficiënt mogelijk werken. Daarom zoeken ze voortdurend naar manieren om het werk beter, sneller, duurzamer en goedkoper te kunnen doen. De Waterinnovatieprijs stimuleert innovaties die dit mogelijk malven.

De twee initiatieven in ZLTO-gebied zijn genomineerd in de categorie Schoon water (MaxiMi) en circulaire economie (Nieuw Prinsenland). Cooperatie Glastuinbouw Nieuw Prinsenland is een samenwerking tussen de Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM), provincie Noord-Brabant en ZLTO. In dit verband werken acht glastuinders samen aan duurzame tuinbouw. Restwater van de naastgelegen fabriek van Suiker Unie wordt gezuiverd, ondergronds opgeslagen en via een distributiesysteem geleverd aan glastuinders in droge perioden. Het gaat om een collectief waterbergingssysteem. Dit jaar werd zo een watertekort voorkomen.

Mest uitrijden

Waterschap Aa en Maas heeft voor onderzoek naar het uitrijden van mest op landbouwgronden een dicht meetnet aan waterkwaliteitssensoren ontwikkeld met toepassing van `machine  learning'-technieken. Begin deze maand is de MaxiMi-pilot gestart op de boerderij van melkveehouder Jos Verstraten in Westerbeek. Dankzij de nieuwe meetmethode ontstaat inzicht in wat er gebeurt als mest wordt uitgereden op het land. Dit opent de weg om met de sector aan oplossingen te werken, waardoor er stappen kunnen worden gezet in het mestdossier dat al jarenlang vastzit.

De prijs

De Waterinnovatieprijs wordt op donderdag 29 november uitgereikt in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Met de winnaars wordt verkend of de Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank samen met de initiatiefnemers de innovatie verder kunnen brengen in een versnellingstraject. Tot en met 25 november is het mogelijk op de genomineerden te stemmen voor de publieksprijs.

Bekijk alle nominaties voor de Waterinnovatieprijs

Back to top