Online webinars over bodem: droogte en koolstofvastlegging

In het kader van het project Boer bij Kennis organiseert Aequator diverse online webinars met als thema droogte en koolstofvastlegging.  Het project is een onderdeel van de bodemstrategie van de minister van LNV. Het doel is om kennis te verspreiden onder erfbetreders over duurzaam bodembeheer en op deze manier uiteindelijk naar ondernemers, boeren en andere grondgebruikers.

Webinar koolstofvastlegging (online):
Waar is de vochtlevering van de bodem van afhankelijk  en hoe kun je de vochtlevering van de bodem vergroten?

  • 19 oktober 2020, 14:00-15:00u
  • 19 oktober 2020, 19:00-20:00u

Webinar droogte (online):
Hoe kan koolstof worden vastgelegd in de bodem, hoeveel is mogelijk en hoe lang duurt dit?  Hoe kan een agrariër financieel beloond worden? Ofwel wat kan een agrariër bereiken en hoe kunt u haar/hem daarover adviseren.

  • 29 oktober 2020, 10:00-11:00u
  • 29 oktober 2020, 13:30-14:30u
  • 5 november 2020, 10:00-11:00u

5 november 2020, 13:30-14:30u

Voor het aanmelden voor cursussen en een actueel overzicht van het cursusaanbod kunt u kijken op: https://www.aequator.nl/cursussen/
Tot maart 2021 zullen nog nieuwe cursussen worden georganiseerd, onder andere over de thema’s bodemverdichting en bodemleven.
 

Back to top