Op zoek naar dé ideale excursie voor boeren en tuinders

Hoe ziet de ideale excursie voor boeren en tuinders naar de Boerderij van de Toekomst eruit? Tijdens een proefexcursie keken Kennismatchers, Regiocoördinatoren, Projectleiders en andere supportteamleden van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) met die ogen rond op het Field lab van de WUR in Lelystad.

Of het nu gaat om bodem, water, klimaat, stikstof of biodiversiteit: boeren en tuinders staan de komende jaren voor grote uitdagingen. Welke keuzes maak je voor jouw bedrijf? Aan welke oplossingen denk jij als boer? Hoe zie jij de toekomst van de landbouw?
 

Met boeren in gesprek

Het DAW wil met haar samenwerking met de Boerderij van de Toekomst aan boeren, tuinders én onderzoekers een platform bieden om met elkaar in gesprek te gaan over de uitdagingen die op de landbouw afkomen. Daartoe wil het DAW vanuit de verschillende regio’s excursies naar de Boerderij van de Toekomst organiseren. “Er wordt veel óver boeren gepraat, maar hier gaan we in gesprek met boeren over hún toekomst. We willen inspireren”, zegt Kennismatcher Hedwig Boerrigter. “Hier krijgen boeren en tuinders de gelegenheid om met de onderzoekers en collega’s in gesprek te gaan. Om hun praktijkervaringen, belemmeringen, dilemma’s en vragen in te brengen. Niet alleen om dan een antwoord te horen, maar om het gesprek aan te gaan. Daar komen dan vast ook antwoorden uit.”

“Iedere boer is bezig met de vragen: hoe houd ik mijn bedrijf gezond en levensvatbaar, hoe heb ik een toekomst voor mijn bedrijf en voor mijn opvolger”, vult Pieter de Wolf, Projectleider Boerderij van de Toekomst (BvdT) aan. “Vanuit die vraag zou ik zeggen ‘welkom op de BvdT’, want dit zijn ook onze vragen. Wij willen daar een bijdrage aan leveren. Wij kunnen in gesprek, zonder dat je direct onze oplossingen overneemt. Zie het als een gesprek over de toekomst van jouw bedrijf.”

Hedwig en Pieter benadrukken dat de BvdT geen blauwdruk is, het is eigenlijk ‘een’ Boerderij van de Toekomst, niet ‘de’. “De mensen die komende 10 jaar boer willen blijven of worden, staan voor enorme uitdagingen rond biodiversiteit, bodem, water en klimaat”, aldus Pieter. “Om voor die uitdagingen de komende jaren oplossingen te vinden en die de boer proberen aan te reiken. Daar maken we ons hard voor.”
 

D van Dialoog

“De D van Deltaplan is eigenlijk de D van dialoog”, stelt Geert de Groot, programmamanager van het DAW. “We willen de dialoog faciliteren. We willen in gesprek met boeren om te kijken wat hun vragen zijn, wat is hun drempel om mee te willen doen aan bodem- en waterprojecten. Deze samenwerking is een hele mooie manier om praktijk en onderzoek bij elkaar te brengen. Ik verwacht hier veel van.”

Hedwig: “Deze dialoog wordt verrijkt wanneer niet alleen onderzoekers, boeren en tuinders met elkaar spreken, maar als ook (gebieds)partners als waterschappers, adviseurs en studenten aansluiten. Daar willen we met de excursies ook op inspelen.”
 

Dé ideale excursie gevonden?

De proefexcursie leidde tot inspirerende gesprekken, creatieve suggesties en kritische vragen. Met een werkgroep vanuit het DAW en de WUR worden de ideeën nu verder uit gewerkt. Benieuwd naar het vervolg, de eerste excursie? Houd dan de website in de gaten!

Back to top