Optimistische resultaten in VKNN

Minder jongvee, meer weidegang, hogere melkproductie, hogere benutting meststoffen, en een afname van kunstmest en krachtvoer. Dat is in het kort de uitkomst van het DAW-project Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland.

In 2016 ging Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland van start, nadat het op initiatief van LTO Noord in 2015 was voorbereid. Vormgeven aan duurzaamheid, laten zien wat je doet, verbeteren van bodem en waterkwaliteit en betere benutting van nutriënten waren de kaders van het project. In het kader van de afronding van het project in Friesland zijn de KringloopWijzers van alle deelnemers geanalyseerd. Dankzij deze optimistische resultaten staat de melkveehouderij in Noord-Nederland positief op de kaart.

Factsheet

De indrukwekkende dataset, die voor zowel boeren als beleidsmakers veel inzicht geeft over kringlooplandbouw, is te bekijken in een factsheet.

Resultaten-magazine

In het speciale, eenmalige resultatenmagazine lees je welke winst het project voor de boer én voor het milieu afgelopen 6 jaren heeft opgeleverd. Maar het geeft ook weer welke uitdagingen voor komende jaren klaar liggen.

Webinar terugkijken

Ruim 100 deelnemers en andere geïnteresseerden volgden 10 juni het webinar ‘Resultaten 6 jaar Vruchtbare Kringloop Noord-Nederland’. Onderzoeker Gerjan Hilhorst van Wageningen UR en ondernemersadviseur Gerrit de Lange van Countus maakten de balans op wat de projectdeelnemers afgelopen 6 jaar hebben bereikt. Presentatie werd verzorgd door Eke Folkerts van Dairy Campus. Het webinar en de antwoorden op de gestelde vragen zijn terug te zien.

Back to top