Organische stofgehalte verbeteren door bermmaaisel

Zo’n 75 deelnemers aan het DAW-project Waterwijs Boeren in Gelderland werken aan het verminderen van nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied door de bodem te verbeteren. “Bodemverbetering is essentieel om uitspoeling te voorkomen”, aldus Henk Leever, WWB gebiedsregisseur. 
 

Beheerpakketten bodemverbetering

Een van de manieren is om het organische stofgehalte te verhogen. In Haarlo en Olden Eibergen hebben ze al een aantal jaren ervaring met het toevoegen van berm- en slootmaaisel op akkerland voor een hoger organische stof-gehalte. De betrokken boeren zijn enthousiast, net zoals agrarische natuurvereniging Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA) die drie soorten beheerpakketten bodemverbetering beschikbaar stelt voor het gebied. Onderstaande video geeft een toelichting op de verschillende beheerpakketten en over het toepassen van compost, berm- en slootmaaisel op bouwland.
 

Meer informatie 

Waterwijs Boeren is een driejarig project van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer waarbij agrariërs werken aan een gezonde bodem, betere waterkwaliteit en minder nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebied. Wil je meer informatie? Kijk dan op deze pagina. 

Back to top