Overhandigen DAW Jaarverslag 2021 aan Minister Harbers

Als initiatiefnemer van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) heeft Arie Verhorst (Bestuurlijk Portefeuillehouder Water en Bodem LTO Noord Regio West, tevens lid van de LTO Nederland Portefeuillecommissie Bodem en Water)namens LTO Nederland, samen met Sander Mager van de Unie van Waterschappen, het DAW jaarverslag 2021 aan Minister Harbers van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat overhandigd.
 
 
Arie Verhorst: “Wij zijn trots op de inspanningen die agrarische ondernemers bottom up maken om, samen met de waterbeheerders, te werken aan verbeteringen in het agrarisch bodem- en waterbeheer. Om de minister van IenW een beeld te geven van de inspanningen die verricht zijn in 2021 wordt hierbij het DAW Jaarverslag 2021 aangeboden. LTO en de Unie van Waterschappen bieden het jaarverslag aan mede namens de andere leden van het bestuurlijk overleg DAW.”
 
Benieuwd naar de inspanningen die gedaan zijn? https://dawin2021.nl/
Back to top