Polderboer bewuster van water en bodem

LTO Noord Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en provincie Flevoland werken sinds 2014 samen in het Actieplan Bodem en Water. Boeren leren in het actieplan van elkaar en van specialisten over duurzaam bodemgebruik, een goede waterkwaliteit en het vasthouden van water.
 
Lees meer over leeerpunten uit het actieplan op de site van LTO Noord
Bekijk het project 'Schoon erf schone sloot Flevoland'

Back to top