Praktische maatregelen binnen DAW Krimpenerwaard

Samen met melkveehouders wordt binnen het project DAW Krimpenerwaard hard gewerkt om concrete maatregelen in te passen in bestaande bedrijfsvoering om de waterkwaliteit in het gebied te verbeteren. Het gaat hierbij om praktische maatregelen zoals onder andere kringlopen optimaliseren, verminderen erfemissie en natuurvriendelijk baggeren.
 

Zo heeft Martijn Blokhuis, melkveehouder en deelnemer aan DAW Krimpenerwaard, grote stappen gezet in het optimaliseren van de ruwvoerkwaliteit en stikstofbenutting. Op zijn volledig geautomatiseerde bedrijf in Haastrecht melkt hij 200 koeien met melkrobots, beschikt hij over een voerrobot en doet hij aan weidegang. Zijn te beweiden huiskavel is ongeveer 35 hectare van de 95 hectare land die hij in beheer heeft. Daarnaast is hij dit jaar aan de slag gegaan met biodiversiteit door op alle percelen aan natuurbeheer toe te passen. Denk hierbij aan slootkantenbeheer, nestenbescherming, baggeren- en ecologisch slootschonen.
 

Als je terugkijkt op de afgelopen jaren; Wat ben je anders gaan doen onder andere door je deelname aan DAW Krimpenerwaard?

“In de studiegroepen heb ik veel inspiratie opgedaan om aan de gang te gaan met bijvoorbeeld roterend standweiden. Hiermee benut je het grasland zo efficiënt mogelijk. De huiskavel wordt hierbij in drie delen verdeeld. Deze drie delen worden weer opgedeeld in meerdere percelen gebaseerd op het aantal koeien en aantal uren dat ze buitenlopen. Op deze manier krijgen de koeien iedere dag een nieuw perceel, eten ze de bijgroei en wordt het land mooi kaal gegeten zonder dat er plukken gras blijven staan. Het is even puzzelen om dit beweidingssysteem op te zetten, maar als het eenmaal staat hoef je er niet meer over na te denken. De overige twee delen kunnen ondertussen gemaaid en bemest worden.”
 

Je bent ook water toe gaan voegen aan de mest, waarom?

“Mede doordat het besproken is in de studiegroep ben ik overgegaan op bemesting met de sleepslang in combinatie met het toevoegen van water. Door water toe te voegen aan mest neemt gras de stikstof een stuk beter op: ammoniak bindt namelijk aan water en dat zorgt voor een betere opname, minder uitstoot en dus een betere stikstofbenutting.”
 

Op welke manier probeer jij de eiwitten zo goed mogelijk te benutten?

“Op het gebied van ruwvoerkwaliteit hebben we een grote sprong gemaakt in het beter benutten van eiwitten. Zo hebben we de veldperiode verkort. Dit houdt in dat we zo snel mogelijk het gras binnenhalen, zodra het gemaaid is. Hierdoor heb je zo min mogelijk verlies van voedingsstoffen in het gras. Daarnaast heeft onze loonwerker een bandmaaier met daarachter een transportband. Het gras wordt hiermee meer op het land gegooid en blijft niet in de slootkant liggen. Doordat het gras daar niet meer ligt hoeft het daar ook niet geschud te worden. Het voordeel daarvan is dat je het vuil van slootkant met rust laat en het niet meeneemt in je kuil.”
 

Zijn er praktische tips die je aan andere boeren mee wilt geven?

“Aan iedere boer die met een loonwerker werkt, ga in gesprek met de loonwerker. Zij kunnen veel betekenen in de optimalisatieslag op je bedrijf. Zo ben ik – mede dankzij de loonwerker – overgegaan op het gebruik van de bandmaaier en het sleepslangen. Dit heb ik als een groot pluspunt ervaren”, aldus Martijn Blokhuis.
 

Meer informatie

Klik hier voor meer informatie over het project DAW Krimpenerwaard.

 

Back to top