Precisiebemesting, véél vliegen in een klap.

Op dit moment past twintig procent van de landbouwers in de open teelten precisiebemesting toe met geconcentreerde meststoffen in aanvulling op de organische bemesting. Dat moet snel honderd procent worden, zegt Herre Bartlema. Met het netwerk van het DAW organiseert de ondernemer en bouwer van precisiebemesters in heel Nederland demo- en studiebijeenkomsten om telers te informeren over de mogelijkheden van precisiebemesting. 

Wie werkt aan het verbeteren van de bodem- en waterkwaliteit in de landbouwsector kan niet om precisiebemesting heen, vindt Herre Bartlema. De ondernemer en voorzitter van het Nederlands Centrum voor Ontwikkeling van de Kringloopprecisiebemesting (NCOK) wil het toepassen van precisiebemesting bevorderen. Bartlema: “Door het oppervlakkig toedienen van plantenvoeding met een kunstmeststrooier of veldspuit gaan kostbare en bruikbare mineralen verloren. Dat is niet goed voor de bodem- en waterkwaliteit, maar ook niet voor het rendement van de boer. Verliezen vermijden kan door het toepassen van precisiebemesting, oftewel: het plaatsen van meststoffen in de wortelzone, in de juiste vorm, in de juiste dosering en op het juiste moment.”

 

Juiste plek

Vergeet oppervlakkig bemesten, voortaan plaats je de meststoffen direct in de wortelzone met behulp van een precisiebemester. Bartlema: “Hiermee voorkom je afspoeling en uitspoeling van stikstof en fosfaat naar het oppervlakte- en grondwater en wordt het hele perceel benut van kant tot kant.” De machines zijn breed beschikbaar, van low-tech tot high-tech. De laatste zijn meestal in handen van loonwerkers of werktuigencoöperaties, zoals deze recent opgerichte  precisiebemestingscoöperatie in Wassenaar.

Juiste meststoffen

De tweede regel van precisiebemesting is het gebruik van de juiste meststoffen. Bartlema: “Ik noem dan speciaal de circulaire ammoniakale stikstofmeststoffen die nu ruim beschikbaar zijn. Denk aan: mineralenconcentraat en zwavelzure ammoniakoplossing uit de luchtwasserij. Hiermee voorkom je stikstofuitspoeling, omdat deze meststoffen geen nitraat bevatten en de aanwezige ammoniumstikstof niet uitspoelingsgevoelig is.” Bartlema raadt agrariërs ook aan om te overwegen klaver in grasland te zaaien waar mogelijk in de bedrijfsvoering, aangezien klaver stikstof bindt. “Dat is een meststof die de natuur zelf aanbiedt.”

Juiste dosering

Wat de juiste dosering is, verschilt per perceel en vaak ook binnen een perceel, weet Herre Bartlema. “Maatwerk, waar je achter komt door grondonderzoek uit te voeren. Je stelt dan vast wat het stikstofleverend vermogen van de bodem zelf is en daar pas je de hoeveelheid meststof die je wilt toedienen op aan. Bij gebruik van ammoniumstikstof in het voorjaar op grasland kan volgens de laatste inzichten 20 % bespaard worden.”  

Juiste moment

Belangrijk bij het toepassen van precisiebemesting is het juiste moment kiezen om te bemesten. “Daarmee wil ik zeggen: als de bodem het zelf niet kan leveren en het gewas het wél nodig heeft.”  De teler kan dat moment vaststellen op basis van de groeicurve van de plant en tegenwoordig ook door satelliet- en dronebeelden en door grond- en gewasanalyse natuurlijk.

Voor de eerste stikstofgift op grasland is letten op de bodemtemperatuur volgens de zogenaamde T-som-regel volgens Bartlema achterhaald bij gebruik van ammoniakale stikstof, die zoals gezegd niet uitspoelt. “Zodra je het land op kunt moet je bemesten. Dat is dus zo snel mogelijk na 15 februari, de stikstof is dan aanwezig wanneer het gras daar behoefte aan heeft en zo benut je alle groeidagen, goed voor de portemonnee van de boer. Goed om te weten is dat gras zeer goed ammoniumstikstof kan opnemen “.

Meer informatie

In de provincies Noord-Brabant en Zuid-Holland worden demoveldjes op grasland ingericht waar komend seizoen vroege precisiebemesting met zwavelzure ammoniakoplossing wordt gedemonstreerd. Telers kunnen zo in contact komen met collega’s die al precisiebemesting toepassen om ervaring en kennis delen.  Op 5 februari is er in Den Bosch een symposium over kringloopprecisiebemesting en ook in andere delen van het land zoals Friesland, Zuid-Holland en Limburg  worden de komende maanden  demo’s en studiebijeenkomsten over precisiebemesting georganiseerd in het kader van POP3 demoprojecten.  

Herre Bartlema: “Dit is de manier om tegelijkertijd uit- en afspoeling te verminderen, het bedrijfsrendement te verhogen en vaart te maken met de kunstmestvervanging”.

Kijk voor een totaaloverzicht van de activiteiten en mogelijkheden op het gebied van precisiebemesting op www.smartfertilization.org.

 

Back to top