Project Spaarbodem van start, eerste bedrijfsbezoeken uitgevoerd

Een bedrijfsbodem- en waterplan helpt om inzicht te krijgen in de eigen bodem en daarmee een optimale bedrijfsvoering te creëren. Met het eerste bedrijfsbezoek voor het opstellen van een bedrijfsbodem- en waterplan is het project Spaarbodem nu écht van start gegaan. De focus is daarbij gericht op een verbetering van de bodem en van de waterhuishouding. Afhankelijk van de specifieke omstandigheden op het bedrijf, kunnen de aanbevelingen betrekking hebben op de hydrologie en het waterbeheer, de bodemvruchtbaarheid en bodemverbetering, gewaskeuze of teeltplan, mechanisatie en bedrijfsvoering.
 
Persoonlijke gesprekken
Alle deelnemers aan het project Spaarbodem ontvangen kosteloos een bedrijfsbodem- en waterplan. De plannen worden opgesteld door specialisten van ‘Aequator Groen & Ruimte’ en ‘Van tafel naar kavel’. Alle aandachtspunten op het gebied van bodem en water komen tijdens persoonlijke gesprekken aan de keukentafel aan de orde. Een belangrijk onderdeel in het hele proces is het veldbezoek, waarbij de bodem wordt beoordeeld en de afwatering wordt bekeken. Vervolgens worden kansrijke maatregelen voor een verbetering van de bodem en de waterhuishouding in samenspraak met de ondernemer vastgelegd in het bedrijfsbodem- en waterplan.
 
Meld u aan
Ook geïnteresseerd in een kosteloos bedrijfsbodem- en waterplan en bent u agrariër in Groningen? Meld u dan aan voor één van de themagroepen van Spaarbodem!
 

Back to top