Rapport over maatregelen van boeren tegen erfemissie

Het rapport 'Erfemissie? Natuurlijk niet!' van BroosWater en CLM beschrijft het gebruik van de erfscans (voor gewasbescherming en voor nutriënten).

Een van de belangrijkste knelpunten rond erfemissie en gewasbescherming blijken te zijn dat 95% van de erven van teeltbedrijven verhard is . Dit geeft risico op afspoeling naar de sloot. Daarnaast leveren het vullen van de veldspuit en het inwendig en uitwendig reinigen van de veldspuit de grootste kans op emissies bij open teelten. Bij de veehouderij gaat het onder andere ook om de erfverharding en de opslag van kuilvoer en mest.

Bekijk DAW-projecten rond de emissiescan

Schoon erf, schone sloot Goeree-Overflakkee en West-Brabant

Download het rapport hieronder in PDF

Back to top