Realistisch en praktisch, dat loont in Grondig Boeren met Maïs

Grondig boeren met maïs

'Met dit project willen we vooruitstrevend zijn én realistisch. Een project moet namelijk wel aanslaan.' Aan het woord is Jacqueline Ulen, een van de leden van het projectteam rond  ‘Grondig boeren met mais’.

Grondig boeren met mais loopt nu voor het derde jaar in Brabant en het tweede jaar in Limburg en is indertijd gestart in de provincie Drenthe. Het doel van het project is: laten zien hoe een rendabele maisteelt met aandacht voor de bodem behouden kan blijven. Aandacht voor uitspoeling is hierbij een belangrijke pijler. Ulen vervolgt: “Het loont om dicht bij de opdracht te blijven en heel goed te kijken naar de vragen in de praktijk en zo te bepalen wat op het moment zinvol is om te doen. Welke vragen leven onbewust, welke aannames maken deelnemers? Als het te ver gaat afstaan van de praktijk, dan bereik je je doel niet.'

Op verschillende manieren worden de resultaten van onderzoek beproeft in de praktijk. De basis vormen de systeemdemonstratie, de detaildemonstraties en de satellietbedrijven. Deze laatste zijn ondernemers met een specifieke vraag voor hun eigen bedrijf. Vanuit deze vraag wordt een demo uitgerold op het eigen bedrijf en zo praktijkervaring opgedaan.

Maïs in de zonCompliment

'Dit is nog eens een leerzame bijeenkomst.' Dat is het grootste compliment dat Jacqueline kan krijgen na een bijeenkomst. Je kunt wel een verhaal vertellen, maar Jacqueline wordt blij als ze merkt dat ondernemers tot nieuwe inzichten komen. Je hebt dan echt contact gemaakt en ze kunnen aan de slag op hun eigen bedrijf. Tijdens bijeenkomsten wordt er gebruikgemaakt van de kennis in het netwerk. Kennis uit de projecten ‘PPS beter bodembeheer’ en ‘Ruwvoer en bodem’ wordt ingebracht. Zo wordt er ook een link gelegd met het Limburgse project ‘Waardenetwerk stikstof strikken’. De kruisbestuiving tussen verschillende projecten geeft meerwaarde.

POP3-special

Grondig Boeren met Maïs is en POP3-demonstratieproject. Meer over dit soort projecten lees je in de special op de site van het Plattelandsontwikkelingsprogramma.

Kijk ook op

Back to top