Regelmatige bewerking cruciaal bij mechanische onkruidbestrijding in zaaiuien

Op woensdag 22 februari werd vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) een informatieavond georganiseerd over alternatieve methodes van onkruidbestrijding voor akkerbouwers. Een interessante avond met dertig belangstellingen op locatie van SPNA in Munnekezijl.

'Omdat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen onder druk staat, zijn akkerbouwers steeds meer geïnteresseerd in alternatieve methodes voor het bestrijden van onkruid', vertelt Francien van der Werff, LTO Noord projectleider, over de aanleiding om een informatiebijeenkomst te organiseren. De titel daarvan luidde ‘mechanische onkruidbestrijding in de teelt van zaaiuien’. De bezoekers werden door middel van presentaties meegenomen in de voor- en nadelen van mechanische onkruidbestrijding, waarbij vooral werd stilgestaan bij de randvoorwaarden voor een geslaagde toepassing.

Traditionele telers

Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice is gespecialiseerd in het adviseren en begeleiden van biologische akkerbouwers, maar krijgt naar eigen zeggen ook steeds vaker vragen van ‘traditionele’ telers. Hij benadrukte dat het bij mechanische onkruidbestrijding raadzaam is om vooraf een plan van aanpak op te stellen waarbij preventie voorop staat. Ook benadrukte hij dat het toepassen hiervan vraagt om een regelmatige bewerking (elke 4-5 dagen), in plaats van incidenteel. Enerzijds om de snelle kieming van onkruiden voor te blijven, anderzijds om door middel van het droog en loshouden van de toplaag de uienwortels zoveel mogelijk ‘omlaag te lokken’, waardoor er bij de mechanische onkruidbestrijding zo min mogelijk wortelbeschadiging optreedt. Wortelbeschadiging biedt namelijk een gemakkelijke invalspoort aan bijvoorbeeld fusariumschimmels.

Veenkoloniën

Aansluitend gaven machineleveranciers APV en Lemken Steketee hun kijk op mechanische onkruidbestrijding en de technische mogelijkheden en aandachtspunten daarbij. Vanwege de grote belangstelling voor deze informatieavond wordt een soortgelijke avond georganiseerd in de Veenkoloniën. Datum en locatie voor deze bijeenkomst worden nog bekend gemaakt.

Loonwerkcluster Noord-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden in samenwerking met loonwerkers velddemo’s georganiseerd. Het doel van deze demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Kijk op agrarischwaterbeheer.nl/loonwerkers.

Back to top