Regio-coördinator Caroline Schrandt: 'Op zoek naar een brede beweging'

Caroline Schrandt is regio-coördinator in Groningen en Noord-Drenthe. In onderstaand bericht vertelt ze over over haar rol als coördinator en het betrekken van partijen en investeren in samenwerking met loonwerkers en waterschappen. 

Wat speelt er momenteel in Noord-Drenthe en Groningen op het gebied van bodem en water?

“Heel veel DAW-projecten zijn nu in uitvoering, dat is een goede zaak. Als ik kijk naar de regio’s Noord-Drenthe en Groningen zie ik vooral veel animo voor de projecten op het gebied van erfafspoeling en bodemverbetering. Voorbeelden zijn Schoon Erf, Schoon Water en het project van Bodemkennis naar Bodemkunde die beiden zowel in Groningen als Drenthe lopen. Wat ik merk is dat de afgelopen periode niet gemakkelijk is geweest voor agrariërs: naast de stikstofcrisis speelt ook de droogte ondernemers parten. En nu komt de coronacrisis daar nog bij. Ondernemers zijn afwachtend, voor velen is investeren nu niet aan de orde. Ander punt van zorg is wat mij betreft dat ondernemers ons vragen wanneer het goed genoeg is. Ze nemen maatregelen, maar waar staat de stip? Wanneer zijn ze écht toekomstbestendig?” 

Wat zie jij als jouw rol?

“Ik vind het belangrijk dat projectleiders en partijen elkaar weten te vinden. Niet alleen ontstaat daardoor uitwisselen van kennis en ervaring over effectieve maatregelen en werkwijzen maar we voorkomen zo ook overlap tussen projecten. En dat laatste is belangrijk voor de boeren. Anders zien ze door de bomen het bos niet meer. Dit jaar willen we nog 1 of 2 (online) bijeenkomsten organiseren met betrokken partijen en projectleiders om met elkaar in gesprek te gaan. Over bodemverbetering bijvoorbeeld, maar ook over een onderwerp als communicatie en werving. We hebben ook de ambitie om een denktank met boeren uit de noordelijke regio op te zetten met wie we in een open sfeer ideeën, zorgen, vragen die er leven kunnen bespreken. Van elkaar kunnen we leren, daar zet ik op in." 

Op welk project of resultaat binnen DAW ben je het meest trots?

“Er lopen samenwerkingen met loonwerkers, waterschappen, proefboerderij SPNA en het onderwijs, daar word ik blij van. Zo ontstaat een brede beweging, waarin we samen werken aan beter bodem- en waterbeheer. Neem het project bodemverdichting waarin wordt gewerkt met Cumela (bracheorganisatie loonwerkbedrijven) of het project Spaarbodem een samenwerking van LTO met Gronings Agrarische Jongeren en SPNA. Maar ook de bestuurlijke Waterkaravaan waar we met bestuurders in de Waterkaravaanbus diverse projecten hebben bezocht.”

Meer informatie 

In contact komen met Caroline Schrandt of de projecten in Groningen of Noord-Drenthe? Bel naar 06-52401222 of mail naar cschrandt@ltonoord.nl. 

 

 

Back to top