Regiocoördinator Jurgen Neimeijer: “Een koepelaanpak voor de boer”

Jurgen Neimeijer

Jurgen Neimeijer is regiocoördinator DAW in Overijssel en Zuid-Drenthe en is betrokken bij het DAW-project Boeren voor Drinkwater. In onderstaand artikel vertelt hij meer over zijn rol.

Wat speelt er momenteel in Overijssel en Drenthe op het gebied van bodem en water?

Jurgen: “In grote lijnen staan we voor de opgave om de kwaliteit van grondwater en oppervlakte te verbeteren, waarbij droogte op dit moment veel aandacht heeft. Dit pakken wij in Overijssel en Drenthe op via het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). De boeren willen aan de slag met maatregelen, waarin wij vanuit DAW, samen met andere partijen, ondersteunen. Maatregelen uitvoeren of kennis opdoen over maatregelen willen we zo laagdrempelig maken voor boeren. Daarom is er in Overijssel en Drenthe gekozen voor een koepelaanpak, wat inhoudt dat niet iedere individuele boer een aanvraag hoeft te doen voor financiële ondersteuning voor een maatregel, maar dat dit al is gedaan. De boer hoeft enkel ons te bellen met zijn wens waarna wij hem of haar ontzorgen en zaken verder voor hem regelen.”

Wat zie jij als jouw rol?

Jurgen: “Samen met Elma Haakmeester vormen we het regieteam voor onze regio. We werken samen met de waterschappen, provincies en Vitens om de opgaven scherp te krijgen en bepalen samen wat wij zien als goed bodem- en waterbeheer en welke maatregelen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming. Daarnaast is het goed om zo effectief mogelijk te werken, door vraagstukken van boeren te bundelen kunnen we die gelijktijdig oppakken in een studie- en kennisgroep bijvoorbeeld of door werkzaamheden tegelijkertijd op te pakken, denk aan het plaatsen van een stuw.”

Op welk resultaat of project binnen het DAW ben je het meest trots?

Jurgen: “Waar we nu staan met de koepelaanpak maakt me trots. Voor de gehele regio is er één telefoonnummer en dezelfde communicatie richting de boer, terwijl we achter de schermen maatwerk leveren. Dat doen verschillende partijen vanuit een eigen rol, zoals waterschap, LTO, agrarische collectieven en Vitens, terwijl we aan de voorkant als een gezicht communiceren met de boer. Dat vind ik gaaf. Werken aan beter bodem- en waterbeheer staat voorop, niet de eigen organisatie. Daarmee wordt ZON volgens mij ook geen project dat na een paar jaar afloopt, maar onderdeel van het werken aan verbeteren van bodem, water en erf. Het is toekomstgericht, laagdrempelig en realistisch en dat maakt trots.”

Meer informatie

In contact komen met regiocoördinator Jurgen Neimeijer, deelnemen aan projecten of samenwerken? Bel dan naar 06-51305642 of mail naar jurgenneimeijer@gmail.com

Back to top