Resultaten proef mechanisch onderwerken groenbemester

In het project Waterwijs Boeren (Achterhoek) voerden we een demonstratieproject uit met groenbemester onderwerken zonder glyfosaat. De demonstratie met verschillende machines - zoals klepelmaaier, rotorkopeg, biomulch, vond begin maart plaats op De Marke. Maar welke machine geeft nou het beste resultaat op lichte zandgrond? Dat onderzocht Henri Mentink, medewerker bij de Marke. 

Het verkleinen en onderwerken van groenbemester zorgt ervoor dat stikstof uit vanggewas optimaal benut kan worden door het hoofdgewas en voorkomt daarnaast uitspoeling. Henry Mentink: “We zijn op De Marke met 6 verschillende machines in aparte vakken aan het werk gegaan om het resultaat van bewerking te monitoren. Wat je wilt zien is dat de wortels gescheiden zijn van het gewas om hergroei te voorkomen. Dit pakte per bewerking anders uit waarbij de natte omstandigheden van het perceel mogelijk ook een rol hebben gespeeld”.

 

De belangrijkste verschillen:

  • De meeste hergroei ontstond bij de rotorkopeg, omdat de wortel door een roerende bewerking niet voldoende van de plant gescheiden werd (rij 3 in afbeelding). Ook voor de stoppelcultivator geldt dit. De grond wordt wel omgewoeld, maar door het ontstaan van grote kluiten aarde komen wortelen weinig tot niet los.De meest effectieve manier is volgens Mentink tot nu toe de biomulch frees en een gangbare frees (rij 1 en 2 in afbeelding). Beide machines zorgen ervoor dat de wortels van de plant worden afgesneden. Hierdoor vindt aanzienlijk minder hergroei plaats.
  • Ook de schijveneg gaf dit jaar een goed eindresultaat (rij 4 in afbeelding). Door het koude voorjaar was de hergroei bij deze bewerking minimaal.

Machinekeuze hangt af van vervolgstap

Na het onderwerken wordt het land klaargemaakt voor het inzaaien van het hoofdgewas. “Welke machine voor het onderwerken je kiest en de bewerkingsdiepte hangt ook af van wat je daarna gaat doen en de gesteldheid van de bodem. Bij nattere percelen is bijvoorbeeld een frees minder gewenst en zal een schijveneg beter passen.”

Meer informatie 

Het volledige verslag met de resultaten van het demonstratieproject is te vinden op de website van Waterwijs Boeren of bekijk bijgevoegd pdf. In het project Waterwijs Boeren Gelderland gaan Provincie Gelderland, Waterschap Rijn en IJssel, Waterbedrijf Vitens en LTO Noord samen met agrariërs in de grondwaterbeschermingsgebieden ’t Klooster, Dinxperlo, Haarlo en Olden Eibergen de uitdaging aan om de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte- en grondwater te verminderen. Samen realiseren we per gebiedsniveau een nitraatgehalte van 50 mg per liter grondwater en werken  Iwe aan een gezondere bodem en een beter bedrijfsresultaat. 

Back to top