Ruime keus in bodemwoelers en mechanische gewasvernietiging

Zeven verschillende machines demonstreerden op drie jaar oude grasklaverzode in de Noordoostpolder hoe gewerkt kan worden aan een gezonde bodem. Twee actuele thema’s stonden centraal. Ten eerste het mechanisch grasland of groenbemester onderwerken, of minder vriendelijk gezegd: ‘vernietigen’. Ten tweede het opheffen van bodemverdichting in een levend gewas.
 
De demonstratie werd door zowel veehouders als akkerbouwers goed bezocht. Bodemexpert Christoffel den Herder nam de ruim zestig bezoekers mee langs alle machines over het perceel van akkerbouwer Arjan Veenstra in Nagele.
 

Woelen tegen bodemverdichting opheffen

Bodemverdichting opheffen is essentieel voor een goede bodemgezondheid. Den Herder: “Grasland is vaak meer verdicht dan gedacht. Er wordt per jaar vier à vijf keer gemaaid, met ongeveer vier keer rijden per snede. Dat levert dus heel wat druk op in de bodem.” Woelen in een levend gewas kan dan storende lagen tegen gaan. De levende wortels slaan direct weer aan, dit heeft tot positief effect dat de grond niet ‘terugzakt’ in de oude verdichting. Belangrijk bij deze bewerking is dat de grond niet te nat is en goed wil breken.
 

Mechanisch onderwerken

Voor biologische bedrijven is mechanisch grasland of groenbemester onderwerken noodzaak. Voor gangbare bedrijven nog niet. Glyfosaat is nog toegestaan, maar de politieke druk neemt toe. Groenbemester langer laten staan en daarna mechanisch vernietigen is een manier om in aanmerking te komen voor een hogere GLB-vergoeding.
 
Zes machines laten zien hoe zij door middel van zeer oppervlakkige bewerking de grasklaverzode klein kregen. De vrij natte omstandigheden en de zware zode stelde de machines op de proef.
 

Loonwerkcluster West-Nederland

Vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Nutriënten worden door heel Nederland samen met loonwerkers velddemo’s georganiseerd op het gebied van nutriëntenbenutting. Het doel van de demo’s is kennis uitwisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van bodem en nutriëntenbenutting. Klik hier voor meer informatie. 
 
Aan de velddemo in Nagele werkten vijf enthousiaste loonwerkers mee. Daarnaast was er ondersteuning vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, LTO Noord, Cumela, Christoffel den Herder van Ceres Horti Advice en het Actieplan Bodem en Water (ABW).
 
Bron: Ekoland.nl
Back to top