Schakel tussen boer en waterschap heeft mijn prioriteit

Kees van Vuuren is DAW regio-coördinator in Noord-Holland en Utrecht-Oost. In onderstaand artikel vertelt hij over zijn rol.

Kees, jij bent sinds anderhalf jaar regio-coördinator voor het DAW. Wat speelt er momenteel in het gebied Noord-Holland en Utrecht-Oost?

Kees: “Een belangrijk onderwerp momenteel is het inzichtelijk maken van de wateropgaven en wat de boer en tuinder daarin kan betekenen. Hiervoor werken we nauw samen met de waterschappen. Tijdens bijeenkomsten bespreken we met de aanwezigen waar de knelpunten zitten en waar de focusgebieden zijn. Per waterschap organiseren we een overleg met bestuurders en daarna gaan we nog dieper het gebied in en in gesprek met individuele boeren en tuinders. Herkennen zij zich in de geschetste wateropgave? Welke ideeën hebben ze om daarmee aan de slag te gaan? 

Om boeren te helpen met het nemen van maatregelen loopt in Noord-Holland het succesvolle Landbouwportaal. De aangesloten coaches adviseren en denken mee over verschillende onderwerpen zoals; bodem, erfafspoeling, gewasbeschermingsmiddelen, voldoende zoetwater en perceel- en oeverinrichting. We zetten daarnaast ook  in op het vergroten van bewustzijn via studiegroepen, bodemmonsters nemen en bespreken. Ik hoop dat er dit jaar ook weer subsidie vrijkomt voor maatregelen.”

Wat zie jij als jouw rol?

Kees: "Ik zie mijzelf als een schakel tussen boeren en het waterschap, in de praktijk betekent dat dat ik continu aan het vertalen ben. Het waterschap heeft bepaalde wensen over de waterkwaliteit, de boer heeft meer interesse in waterbeschikbaarheid. Beide partijen verenigen en activiteiten ontplooien waar beide partijen enthousiast van worden, dat is mijn rol.”

Op welk resultaat of project binnen het DAW ben je het meest trots?

Kees: "We organiseren nu veel bijeenkomsten over de wateropgave, daar merk ik dat boeren en waterschap nader tot elkaar komen en elkaar beter begrijpen. Ze leren ook van elkaar: boeren worden zich bewuster van de staat van de sloot, maar delen ook hun praktijkervaringen met het waterschap. Die toenadering vind ik mooi om te zien en is ook heel belangrijk. Gezamenlijk komen we tot veel betere resultaten."

Meer informatie

Wil je in gesprek met Kees? Of heb je vragen? Mail dan naar kvvuuren@projectenltonoord.nl of bel naar 06 821 30 418.

Back to top