Schoon Erf Schoon Water Akkerbouw Fryslan van start

Friese akkerbouwers en loonwerkers gaan erfafspoeling aanpakken. Zij hebben zelf om het project voor de akkerbouw gevraagd nadat bleek dat project Schoon Erf,  Schoon Water in de melkveehouderij succesvol was.

In het oppervlaktewater worden nog regelmatig gewasbeschermingsmiddelen gevonden. Dat is slecht voor de waterkwaliteit en voor het imago van de sector. Bovendien vrezen boeren dat middelen worden verboden. Daarom vinden ze een proactieve houding van de sector nodig. In Schoon Erf, Schoon Water maken boeren een erfplan om emissie tegen te gaan.

'De juiste dingen doen'

Het is een bijzonder project waarbij akkerbouwers en loonbedrijven aan schoner water gaan werken door erfafspoeling terug te dringen. Naast Wetterskip Fryslân is ook provincie Fryslân medefinancier. Tijdens de bijeenkomst vertelde gastheer Sjoerd van Gunst wat voor hem de motivatie is om deel te nemen: ‘Ik wil het op ons bedrijf graag goed voor elkaar hebben, zeker weten dat we de juiste dingen doen. We willen straks een regiofunctie vervullen met de wasplaats die we aan gaan leggen.’

Subsidie

De ondernemers krijgen bovendien 40 procent subsidie tot een maximum van 2.500 euro voor de realisatie van bijvoorbeeld een was-, spoel- of vulplaats. Een ander voordeel is dat de deelnemers zijn vrijgesteld van reguliere handhaving door het waterschap tijdens het project dat tot maart 2022 duurt.

Wasplaats

De aftrap van Schoon Erf, Schoon Water Akkerbouw Fryslân was op het bedrijf van Sjoerd-Jan en Jetty Van Gunst in Hallum. Zij bouwen daar een centrale wasplaats voor vrachtwagens en trekkers van akkerbouwbedrijven uit de buurt.

Trekkers, kieperwagens en ander landbouwmaterieel mag je wel op het eigen erf schoonspuiten, maar tegenwoordig moet het afvalwater netjes opgevangen worden. De boeren hebben een zorgplicht: ze moeten voorkomen dat oppervlaktewater wordt belast met gewasbeschermingsmiddelen die aan de trekkers blijven kleven. Veel boeren lijken te kiezen voor een individuele oplossing, maar loonbedrijf/fouragehandel Van Gunst-Boersma in Hallum besloot het anders aan te pakken.

Er komt een hogedrukinstallatie die CO2-neutraal is dankzij stroom van zonnepanelen. En er komen betonnen bakken van 5 bij 25 meter waarin het afvalwater druppelsgewijs gesproeid wordt op een laag aarde, stro en bacteriën. Wind en zon gaan voor verdamping zorgen; de onderlaag wordt eens in de zoveel tijd netjes afgevoerd.

Geïnteresseerde akkerbouwers en loonwerkers in Friesland kunnen zich als deelnemer aanmelden via de website www.schoonerfschoonwater.nl/akkerbouwfriesland. Je kunt daar ook een erfscan te doen. Met de scan is te zien welke maatregelen op het eigen erf mogelijk zijn.

 

Back to top