Schoon Water Brabant: minder emissie bestrijdingsmiddelen

Illustratie nieuwsartikel project Schoon Water.

Bestrijdingsmiddelen kunnen tot op grote diepte grondwater verontreinigen. Met het programma Schoon Water Brabant werken Brabant Water, de provincie Noord-Brabant en ZLTO al twintig jaar aan het beperken van de emissie van bestrijdingsmiddelen. En met succes. Welke ingrediënten zorgen voor een goede samenwerking en de gewenste resultaten?

Winningen van drinkwaterbedrijven bevinden zich in grondwaterbeschermingsgebieden. In deze gebieden gelden strikte regels om grondwaterbronnen te beschermen tegen verontreinigingen. Zo mogen er bijvoorbeeld geen risicovolle activiteiten plaatsvinden, zoals zware industrie en geothermie. In Noord-Brabant bevinden zich 23 van zulke grondwaterbeschermingsgebieden.

Mogelijkheden voor succes laten zien

SInds 2001 is er Schoon Water Brabant, een programma om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar grondwater in de elf meest kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden in de provincie te beperken. Het doel van Schoon Water is om gebruikers te laten zien 'hoe het anders kan'. Er zijn onder meer voorlichtingsprogramma’s opgezet voor bewoners, scholen en beheerders van sportvelden.

ZLTO is betrokken bij Schoon Water Brabant. Voor het warm maken van agrariërs voor deelname aan het programma gaan landbouwadviseurs op pad voor een-op-een-gesprekken bij boeren en tuinders. Daarbij laten zij zien hoe een teelt met minder of zonder middelen voor een gelijke of betere gewasopbrengst zorgt. “De adviseurs leggen uit dat gebruik van minder middelen kosten bespaart en de kans op verbod van een middel verkleint. Vervolgens laten ze alternatieve methoden van gewasbescherming zien. Je moet vooral niet komen vertellen wat er allemaal niet mag, dat werkt averechts. Ook mogen agrariërs in het uiterste geval alsnog teruggrijpen op een middel, dat geeft net dat beetje extra zekerheid”, aldus Johan Elshof, specialist Bodem en Water van ZLTO.

Lees het volledige artikel over het programma Schoon Water Brabant op de site drinkwaterplatform.nl.

Back to top