Simpel erafspoeling scheiden

ZLTO start dit nieuwe jaar met een project om erfafspoeling bij veehouderijen te verminderen. Melkveehouder Gerjo Mommersteeg uit Den Bosch heeft al enkele jaren ervaring met het gescheiden afvoeren van erfwater.

Een van de emissieroutes van nutriënten als stikstof en fosfaat naar het oppervlaktewater is afspoeling van voer, voerresten of mest van het erf van een melkveebedrijf. Door het effectief scheiden van schoon en vuil water te combineren met het veegschoon houden van het erf, het opvangen van perssap, mestvocht en percolaat en de opvangvoorzieningen voor vervuild water tijdig leeg te halen, kan de erfafspoeling sterk verminderen. Vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is het doel dat er in 2027 nul emissie is naar het oppervlaktewater. Met het project van ZLTO worden veehouders geïnformeerd over praktische maatregelen waarmee ze kunnen voldoen aan de regelgeving.

Gerard Nabuurs, aftredend portefeuillehouder Water bij ZLTO, raadt veehouders aan om niet tot het laatste moment te wachten: ‘Door nieuwe regelgeving wordt er op veebedrijven de komende jaren flink verbouwd. Als je als veehouder meteen rekening houdt met erfwater, dan is dat ook op orde. 2027 klinkt nog ver weg, maar door werk met werk te maken, kunnen we voldoen aan de huidige regels en aan de toekomstige verplichtingen.’

Voerplaten

Mommersteeg loopt al op deze feiten vooruit. Hij heeft zowel zijn voerplaat voor mais als die van gras gescheiden van de rijweg op het erf en op afschot gelegd. Twee gescheiden afvoeren onder de maiskuil voeren schoon hemelwater dan wel perssappen af naar de sloot of een vuilwatertank. ‘De maisplaat loopt op twee plaatsen af naar een afvoer. Als de kuil dicht is, sluit ik de afvoer af met een deksel. Is het deel op het afschot leeg, dan komt er alleen schoon regenwater in de afvoer en dan kan ik dat rechtstreeks lozen op het oppervlaktewater.’ Twee jaar geleden waren de grasplaten aan vervanging toe. Voor de melkveehouder was dit een goede reden om ook daar maatregelen te treffen om erfemissie tegen te gaan.

‘We hebben dat bij wijze van proef aangelegd om te kijken of het werkt’, vertelt hij. ‘Over de volledige zijkant van de plaat, die zo’n 80 meter lang is, hebben we om de 8 meter kolken geplaatst. Op elke kolk zitten twee aansluitingen voor schoon en vuil water. Bij kolken die dicht bij de kuil liggen, zet ik de afvoer voor het schone water dicht. Ik moet wel de rest van de plaat schoonhouden van voerresten. Maar met de nieuwere types mengvoerwagens wordt er niet meer geknoeid.’

Het gescheiden afvoersysteem bevalt Mommersteeg prima. ‘Er zijn al veehouders en andere partijen komen kijken hoe wij dat doen. Het waterschap weet dat ik het goed op orde heb.’ Meer informatie over het project bij Bart Bardoel van ZLTO: (073) 2173210.

Lees meer over het project 'Vermindering erfafspoeling rundveehouderij Brabant'

Back to top