Speciaal POP3-themanummer over Agrarisch waterbeheer

Special POP3 over Agrarisch Waterbeheer

Samen met de netwerkpartners heeft het Regiebureau Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) een speciaal themanummer gemaakt over Agrarisch Waterbeheer met heel veel aandacht voor DAW-projecten zoals BodemUp en DAW Krimpenerwaard.  

Volop aandacht voor water

Binnen het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) is water een hoofdthema, waar door de EU, rijk, provincies en waterschappen veel op geïnvesteerd wordt. Op dit moment zijn er ruim 700 projecten met een investeringsprogramma van ruim € 450 miljoen, gefinancierd door de EU, nationale overheid en private partijen. Om te laten zien hoe de POP3-gelden worden ingezet, werd een digitaal magazine gemaakt. 

Inspirerende voorbeelden uit de praktijk

Dicht bij de boer blijven geeft veel energie om met elkaar aan de slag te gaan. Door zelf te meten, van elkaar te willen leren, aandacht te blijven houden voor de verdienmodellen en gebruik te maken van kennismakelaars, bodemcoaches en andere adviseurs. In de special staan nspirerende voorbeelden van mooie op de praktijk gerichte projecten waarin boeren, waterschappen, kennisinstellingen en overheden samenwerken. 

Bekijk de POP3-special over Agrarisch Waterbeheer.

 

Back to top