Startbijeenkomst RECUPA

Wist je dat de regio Hoogstraten-Breda dé topregio is voor de productie van aardbeien in Noordwest-Europa? Voor die productie is wel ontzettend veel water voor nodig. Water dat momenteel op veel plaatsen nog niet of onvoldoende hergebruikt wordt.

Bovendien komen voedingsstoffen en middelen voor bemesting en gewasbescherming nog onnodig vaak in afwateringssloten, vaarten en rivieren terecht. Hierom is RECUPA gestart, het Interreg-project Vlaanderen-Nederland voor de aarbeienteelt.

Bekijk hieronder het informatieve verslag van de startbijeenkomst in oktober 2019.

Back to top