Subsidie voor boeren in westelijk veenweidegebied

Boeren die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen in het westelijk veenweidegebied, kunnen subsidie krijgen via Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
Er is 100.000 euro beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van 110.000 euro beschikbaar. Provincie Utrecht ondersteunt deze maatregelen met een extra bedrag van 100.000 euro.

Lees meer op de website van Nieuwe Oogst

Back to top