Subsidieregeling HDSR weer open

De agrarische sector staat de komende jaren voor grote opgaven op het gebied van water en bodem. Klimaatverandering en bodemdaling vragen inspanningen voor voldoende schoon water en een duurzame bedrijfsvoering. In deze veranderende wereld wil het waterschap handvatten bieden aan boeren om samen te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) stelt de subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem’ per 2 april weer open. Agrariërs die de waterkwaliteit verbeteren of de bodemdaling remmen, kunnen vanaf die datum een aanvraag indienen bij het waterschap.

De regeling, die sinds twee jaar bestaat, is bedoeld om boeren handvatten te bieden om samen met het waterschap te werken aan duurzaam agrarisch waterbeheer. Er is €100.000,- beschikbaar voor maatregelen die de bodemdaling in het veenweidegebied remmen. Voor waterkwaliteitsmaatregelen is een bedrag van €210.000,- beschikbaar, inclusief €100.000,- van provincie Utrecht. Evenals het afgelopen jaar reserveert het waterschap tijdelijk een bedrag van €70.000,- voor aanvragen uit het gebied van het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost. Deze reservering vervalt vier maanden na de openstelling. Het geld blijft dan wel beschikbaar voor de rest van het gebied.

Neem voor meer informatie contact op met DAW-coördinator Kees van Vuuren.

Of bekijk meer informatie op de website van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

 

Back to top