Terugblik Klimaatkaravaan ‘Klimaatrobuuste Beeklandschappen’

Hoe maak je als agrarische ondernemer je bedrijfsvoering bestendig tegen weersextremen? Eind januari bezochten we met de DAW Klimaatkaravaan ondernemers die hun bedrijfsvoering hebben aangepast om beter bestand te zijn tegen weersextremen. Een inspirerende excursie voor de aanwezigen en partijen die betrokken zijn bij het inrichten van een klimaatrobuust Beeklandschap en het behoud van agrarische activiteiten. De nadruk van de excursie lag op bodem- en waterbeheer.

Het programma begon op de waterbuffel boerderij van Stichting IJssellandschap waar sinds de jaarwisseling nieuwe ondernemers op zitten, Olivier en Emma. Na een warm welkom en kennismaking legde Olivier uit waarom hij besloot om in Diepenveen de waterbuffelboerderij door te starten en waarom hij zich richt op verschillende bronnen van inkomsten. ‘De waterbuffels genieten van de waterrijke omgeving waarin ze kunnen dompelen en zwemmen. De klauwen van waterbuffels zijn beter geschikt voor natte omstandigheden dan de klauwen van koeien. Een goede keus dus voor het grazen op vochtige gronden, zoals een beekdal’, aldus Olivier.

Door een roze bril naar de toekomst kijken

Onderweg naar de volgende locatie, Vilsteren in het Vechtdal, kregen de deelnemers twee vragen voorgeschoteld: ‘Hoe zou een klimaatrobuust beekdal er volgens u in de toekomst (2035) uit moeten zien?’ en ‘Wat is volgens u de eerste concrete stap die gezet moet worden op weg naar een klimaatrobuust beekdal?’. Ter ondersteuning werden roze brillen uitgedeeld. De uitkomsten van de vragen worden momenteel door studenten van Aeres Hogeschool uitgewerkt. We zijn benieuwd!

Diverse sprekers

  • Aangekomen in Vilsteren gaf Luc Jehee (provincie Overijssel) uitleg over de nationale mechanismen die in werking treden bij droogte, waaronder de verdringingsreeks en de gevolgen daarvan.
  • Liesbeth Cremer, mede-eigenaar van Landgoed Vilsteren en medeoprichter van Soil4U, sprak over de rol van landgoederen in de transitie naar een gezonde bodem en bedrijfsvoering.
  • Marieke van Zanten lichtte het project ‘Duurzaam Opgewekt’ toe, waarbij een koppeling wordt gemaakt tussen de energietransitie én de klimaatopgave van het landelijk gebied. Erg interessant om te zien hoe de kennis van erfgoed kan worden ingezet voor de (klimaat)opgaven van nu.
  • Vervolgens was het de beurt aan waterschap Vechtstromen, dat actief betrokken is bij het programma “Haarvaten op Peil”. Een deel van dit programma loopt in het Vechtdal en is gericht op het vasthouden van zoetwater bovenstroom.
  • Als afsluiter heeft de gastheer van het middagprogramma, Martijn Hulsman van Erve Meijerink, ons kort verteld over zijn motivatie en beweegredenen om met duidelijke focus op bodembeheer zijn bedrijfsvoering te runnen.

Al met al waren het waardevolle bezoeken én busritten, die nieuwe verbanden en connecties hebben opgeleverd. Een grote groep mensen is, vanuit verschillende invalshoeken, actief betrokken bij het ontwikkelen van een klimaatrobuust platteland. Dankzij de DAW Klimaatkaravaan zijn er weer mooie verbindingen gelegd.

De dag werd georganiseerd door onderzoekers van Aeres Hogeschool Dronten vanuit een gezamenlijk onderzoeksproject met de HAS, Van Hall Larenstein en Saxion, gefinancierd door SIA.

Back to top