Terugkijken webinar ‘alternatieven voor drempels in ruggenteelt’

Voor wie het webinar ‘alternatieven voor drempels in ruggenteelt’ gemist heeft, kan het webinar via deze link terugkijken.

Daarnaast zijn er naar aanleiding van het webinar artikelen in de vakmedia verschenen. De Akkerwijzer gaat in haar artikel in op hoe met de woeltand de infiltratiecapaciteit vergroot kan worden, waarmee het risico op afspoeling in ruggenteelt fors vermindert. Projectleider Bodem en Water Dirk Johan Feenstra van LTO Noord licht tijdens het webinar het onderzoek hiernaar in zaaiuien toe.

Nieuwe Oogst laat onderzoeker Brigitte Koonen aan het woord. Zij vertelt tijdens het webinar over het onderzoek naar het verruigen van aardappelruggen na het poten. Dit lijkt een interessante maatregel om afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen vanaf akkerbouwpercelen tegen te gaan.

Meer praktijkvoorbeelden

Tijdens het webinar komen er meer praktijkvoorbeelden en -ervaringen voorbij, die zijn opgedaan in projecten binnen het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW). Want DAW wil boeren inspireren om met het doel aan de slag te gaan: af- en uitspoeling van nitraat tegengaan.

Dit webinar hield het DAW samen met De boer aan het roer.

Back to top