Tips en technieken uit de praktijk over machinaal onderwerken vanggewas

Hoe werk je je vanggewas mechanisch onder bij een nat voorjaar? Hoeveel werkgangen kost het vernietigen van het vanggewas? Welke machines zijn geschikt voor het vernietigen? Deze en andere vragen worden beantwoord in de factsheets van het DAW-projecten Vruchtbare Kringloop Overijssel en Vruchtbare Kringloop Achterhoek over het verantwoord onderwerken van vanggewas.

Het gebruik van gewasbescherming en middelen zoals glyfosaat staat steeds meer onder druk, onder meer door de publieke opinie, Ook hebben gewasbeschermingsmiddelen mogelijk een negatief effect op de waterkwaliteit. LTO Noord voerde in het voorjaar in samenwerking met VKO en VKA diverse veldproeven uit om meer kennis op te doen over het machinaal onderwerken van de groenbemester. Bekijk hier de beelden die zijn opgenomen tijdens demo's in De Lutte en Hezingen.

Wat werkt het beste?

Vruchtbare Kringloop Achterhoek ontwikkelde verschillende factsheets met daarin tips en technieken van loonwerkers en melkveehouders over mechanisch onderwerken van vanggewas. Melkveehouder Rudie te Selle liet in februari het vanggewas onderwerken met de schijveneg.

Ook loonwerker Van Hal maakte gebruik van een schijveneg: een van 6 meter breed. Daarmee worden de bovengrondse plantdelen succesvol gescheiden van het ondergrondse wortelstelsel. Melkveehouder Jelger Zielhorst gebruikt voor het onderwerken van zijn vanggewas – meestal Italiaans Raaigras - de vaste tand cultivator.

Lees meer in de nieuwsbrieven: download de bijlagen of klik op de link.

Back to top