Tjerk Hof zet data in bij keuzes op perceels- en snedeniveau

Melkveehouders Tjerk Hof en Greet Ruitenberg uit het Friese Oldeberkoop waren als testbedrijf betrokken bij de ontwikkeling van de digitale graslandkalender. De deelnemers aan het DAW netwerk demobedrijven hebben altijd de meerwaarde gezien van de graslandkalender. Ze gebruiken die al sinds 1988, toen nog op papier. Hof: 'Je weet echt wanneer je wat gedaan en welke keuzes je in het afgelopen seizoen hebt gemaakt. Op basis daarvan kun je de juiste keuzes voor het nieuwe seizoen maken.' Lees meer over de werkwijze van de Friese melkveehouders in Nieuwe Oogst.
 

Bijeenkomst

Tjerk Hof en Greet Ruitenberg houden woensdag 5 april een bijeenkomst voor boeren over het gebruik van de (digitale) graslandkalender. Het is voor hen het middel om grip te krijgen op de ruwvoerwinning. Ze zetten het in voor bemesting, beweiden en oogst. Hoe de deelnemers aan het DAW netwerk demobedrijven de ruwvoerwinning ieder jaar weten te optimaliseren via data vertellen ze tijdens de bijeenkomst op woensdag 5 april in Oldeberkoop, Friesland. 
 

Programma

13.00 uur  Ontvangst met koffie
13.15 uur   Inleiding door Greet Ruitenberg over digitale graslandkalender aangevuld met praktijk door Tjerk Hof 
13.30 uur   Zelf aan de slag met (eigen) data
14.30 uur   Rondleiding over het bedrijf 
15.00 uur   Einde

Meld je aan! 

De bijeenkomst op maandag 5 april is bij maatschap Hof aan de Oosterwoldseweg 35 in Oldeberkoop, Friesland. Aanmelden kan via deze link. Neem bij vragen contact op met Greet Ruitenberg via 06 30 93 82 31.

 

Back to top