Tour met waterkaravaan bus door Drenthe

Woensdag 18 juli reed de Waterkaravaan bus met bestuurders en medewerkers van provincie, waterschappen en LTO door Drenthe. Bij diverse projecten van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer werd gestopt om ervaringen en resultaten te delen. Melkveehouders, een bessenteler en een glastuinder gaven toelichting op hun bijdrage aan schoon en voldoende water en een gezonde bodem. ‘Er zijn veel goede gesprekken gevoerd, wij kijken terug op een geslaagde dag. Goed om mensen van verschillende organisaties de projecten in de praktijk te laten zien’ zegt Caroline Schrandt, DAW coördinator in Drenthe. 

De eerste halte van de Waterkaravaan bus was bij het bedrijf van Melkveehouder Luuk Brands uit Bunne. Hier vond de aftrap plaats van het erfmissieproject Schoon erf schoon water, waar Brands ook aan 

deelneemt. Op het bedrijf heeft hij onder andere een gescheiden afvoersysteem in zijn nieuwe sleufsilo. Perssappen worden afgevoerd naar een tank en het schone (regen)water naar de sloot.

De busrit werd vervolgd naar Maatschap Neppelerbroek waar gebruik gemaakt wordt van peilgestuurde drainage. Onafhankelijk van het slootpeil kan de waterstand op het perceel worden geregeld. In Wachtum werd met de Waterkaravaan een bezoek gebracht aan bessenteler IJken. Hier wordt gebruik gemaakt van een dripsysteem waardoor water en meststoffen, afhankelijk van de omstandigheden, precies toegediend kunnen worden. Hierdoor is er weinig afstroom. De laatste stop deze dag was bij het glastuinbouw bedrijf van Cock van Overbeek in Klazienaveen. Hier is de emissie bijna nul omdat het bedrijf zo goed als al het water en de meststoffen recyclet. 

 

Back to top