Transparante polder: We kunnen het ook zelf!

Meer grip krijgen op de waterkwaliteit is het doel binnen het DAW-impuls project Transparante polder. Een project dat is ontstaan bij boeren aan de keukentafel om zelf de touwtjes in handen te nemen en de waterkwaliteit aanzienlijk te verbeteren. “Er is een punt waar het water de polder in komt en een punt waar het water de polder weer verlaat. Het verschil in waterkwaliteit is het effect van de handelingen van de boeren in dit gebied”, legt Bouwe Bakker uit, regiocoördinator binnen DAW. In samenwerking met Acacia Water zijn er vele metingen uitgevoerd. In gesprek met Bouwe Bakker en Frouke Hoogland, hydroloog bij Acacia Water, over de gebruikte technieken en de resultaten binnen het project. 

Wat maakt dit project voor de boer belangrijk?

“Boeren hebben te maken met allerlei regels om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit maakt het voor de boer nog niet duidelijk welke kwaliteitsdoel we nastreven en welke handelingen goede of slechte invloeden hebben op de waterkwaliteit. Dat is wat we voor de boeren inzichtelijk willen maken met dit project. Door het te meten, leer je wat er beter kan”, verteld Frouke. “Wanneer dit voor de boer inzichtelijk is, kan het vertaald worden naar maatregelen in deze polder. Zo hoeft de overheid niet te vertellen hoe we het moeten aanpakken, maar houdt de boer de regie in handen. We kunnen het ook zelf!”, vult Bouwe Bakker aan.

Jullie gaven aan dat de waterkwaliteit wordt gemeten, hoe is dit gemeten?

“Acacia Water meet met sensoren de waterkwaliteit aan het begin- en eindpunt. Om er zeker van te zijn dat er het juiste gemeten wordt, heeft het waterschap watermonsters genomen en geanalyseerd of de uitslagen overeenkomen”, verteld Bouwe. Frouke licht toe: “Wij meten wat en hoeveel er aan nutriënten in het water zit. Zo meten we de nitraatconcentratie, de hoeveelheid water die in en uit de polder gaat, de EC-waarde (elektrische geleidbaarheid) en de temperatuur. Met boeren en waterschap zijn er meerdere overleggen geweest over wat deze metingen nou precies betekenen.”

Welke resultaten zijn er nu en wat levert dit aan inzichten op?

“Meten aan de voorkant en achterkant is lastiger dan het op het eerste oog lijkt. Gevallen regenwater zorgt voor een verdunningseffect en verdamping en opname zorgen juist voor een verdikkingseffect. Kortom er zijn vele invloeden waar rekening mee gehouden moet worden om de meting nauwkeurig te laten verlopen”, aldus Bouwe. Frouke: “Daarnaast waren sommige nutriënten dermate verdund, dat het lastig te herleiden was waar het vandaan kwam. Om de handelingen aan de resultaten terug te kunnen koppelen is het van belang om meer inzicht te krijgen binnen het poldersysteem. Dit houdt in dat er meer metingen uitgevoerd moeten worden op strategische punten bij individuele percelen, dichter bij de uitgevoerde handelingen. Daarvoor is het vervolg van dit project van belang voor zowel boer als overheid. Meer waterkwantiteit en kwaliteitsmetingen en inzoomen in wat de handelingsperspectieven nou eigenlijk zijn.”

Meer informatie 

Neem contact op met regio-coordinator Bouwe Bakker voor meer informatie over dit project.

 

Back to top