Uitkomsten N-residu metingen DSG heel verschillend

Binnen het project Duurzaam Schoon Grondwater (DSG) zijn de resultaten van 500 N-residu metingen gepresenteerd tijdens een tweetal bijeenkomsten. De metingen zijn het afgelopen jaar door heel Limburg uitgevoerd. Adviseur DSG, Koen van Didden, vertelt dat de uitkomsten van de metingen zeer uiteenlopend zijn. 'Op het ene perceel is de gemeten reststikstof heel laag, op andere percelen juist weer heel hoog. Tijdens de bijeenkomst zijn we ingegaan op de mogelijkheden om de reststikstof in de toekomst te verlagen.' Koen doelt dan op maatregelen rondom bemesting, tijdstip van bemesting en teeltmaatregelen

N90 metingen 

'We merken dat ondernemers in veel gevallen niet weten wat de reststikstof in de bodem is voordat ze gaan bemesten. Jammer, want door in het voorjaar nog bijvoorbeeld een N30-meting te doen, zou je dit beter in kaart kunnen brengen.” Koen geeft aan dat het lastig is om in te schatten wat die reststikstof precies is. “Daarom adviseren wij ondernemers om metingen uit te voeren voordat ze gaan bemesten. Dan weet je wat er in de bodem zit. Vaak is er meer stikstof aanwezig dan verwacht en kun je dus met minder mest uit. Dit is goed voor de portemonnee en voorkomt onnodig uitspoelen van stikstof naar het grondwater.” In het najaar wordt vaak een N90-meting gedaan om te zien wat er nog aan rest stikstof in de bodem zit. 

Grondwaterbeschermingsgebied 

Duurzaam Schoon Grondwater is een project waarin boeren in grondwaterbeschermingsgebieden in Zuid-Limburg werken aan het terugdringen van de nitraatuitspoeling naar het grondwater binnen een rendabele bedrijfsvoering. De samenwerking bestaat ruim twintig jaar en boekt zo’n goede resultaten dat het, als onderdeel van een landelijke bestuursovereenkomst, verder uitgerold wordt over de rest van Limburg. Lees meer.  

Back to top