Uitnodiging: Presentatie resultaten veldproeven uien en bieten

Wat is de meerwaarde van rijenbemesting in zaaiuien en suikerbieten? En kan dierlijke mest worden toegepast onder zaaiuien? Benieuwd naar de antwoorden? Kom dan op donderdag 9 maart naar Donderen, voor een presentatie van de resultaten van drie veldproeven:

  • De eerste proef betreft de toepassing van rijenbemesting in zaaiuien. Wat is de meerwaarde van de rijenbemesting? Verhoogt dit de opbrengst? En wat doet het met de kwaliteit en bewaarbaarheid van uien?
  • Afgelopen zomer is er een proef uitgevoerd waarin de werkzaamheid van mest onder zaaiuien wordt vergeleken met kunstmest. We presenteren de resultaten van deze proef, waarbij u de kwaliteit van de uien na bewaring met eigen ogen kunt beoordelen.
  • De derde proef die aan bod komt gaat over rijenbemesting in suikerbieten. De opbrengstresultaten van afgelopen seizoen worden getoond en de machine is aanwezig. De aanpak wordt toegelicht door de loonwerker.

In de huidige markt is kunstmest duur, maar vanzelfsprekend is ook de kwaliteit van het afgeleverde product erg belangrijk. Het zijn aspecten waar eigenlijk alleen iets over te zeggen valt als het is uitgeprobeerd. Daarom heeft Delphy, in samenwerking met LTO Noord en Cumela, besloten de resultaten van de proeven met u te delen. U kunt uiteraard ook uw eigen ervaringen inbrengen. Professionele begeleiders van de veldproeven zijn aanwezig voor een toelichting en voor de beantwoording van vragen.

Programma

13.45 uur - Inloop met koffie

14.00 uur - Start programma

Locatie en contact

Wanneer: Donderdag 9 maart 2023

Waar: Mts Hartlief-Lammers, Roozand 2, Donderen

Contact: Francien van der Werff, LTO Noord, fvdwerff@ltonoord.nl, tel. 06 5163 3511

Wil je aanwezig zijn bij de presentaties? Meld je aan!

 

Loonwerkcluster Noord Nederland

Vanuit het project Versterkte Kennisverspreiding (VKV) Nutriënten uit het DAW worden door heel Nederland loonwerkersclusters opgericht. Binnen deze clusters worden velddemo’s georganiseerd. Het doel van deze demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer informatie? Klik hier!

Back to top