Uitnodiging: Velddemo bodemvruchtbaarheid na groenbemesters 20 maart

In Harreveld zijn begin juni 15 verschillende groenbemesters ingezaaid als onderzaai in de mais. Met de Verisscan is de chemische kant van de bodem in beeld gebracht. Aan de hand van de taakkaarten die hieruit voort komen kijken we tijdens de velddemo op maandag 20 maart naar de pH-waarde en het organische stofgehalte in de bodem. Rick Willemsen van Groeikracht neemt u mee in het nader bekijken van de bodemvruchtbaarheid na groenbemesters.

Programma

13.15 uur Welkom door projectleider Michaela van Leeuwen

13.30 uur Toelichting en advies door Rick Willemsen op resultaat van Verisscan/ taakkaart

14.00 uur N90 metingen in de verschillende groenbemesters

14.30 uur Bekalken en groenbemester onderwerken door Wopa loonbedrijf

15.00 uur Einde

Locatie en contact

Het perceel ligt aan de Aangtemanweg, tegenover Lindeboomweg 26 in Harreveld. Parkeren kan aan de Aangtemanweg. Zie onderstaande afbeelding. Contact via projectleider Michaela van Leeuwen: 06 512 59 725

Aanwezig zijn bij de demo? Meld je aan!

 

Loonwerkcluster Oost-Nederland

Vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) worden velddemo’s in samenwerking met loonwerkers georganiseerd. Het doel van de demo’s is om kennis uit te wisselen tussen loonwerkers en agrariërs op het gebied van een gezonde bodem en nutriëntenbenutting. Meer weten? Klik hier!

Back to top